Kaikki ajankohtaiset

Digitaaliset palvelut

|

Kassaennustesovellus on ratkaisu likviditeetin hallintaan

Kuva digitaalisten palveluiden asiantuntija Okko Rostedtista istumassa ja nauramassa pöydän ääressä

Kuntarahoituksen digitaalisten palvelut ovat ratkaisu kuntien rahoituksen hallintaan ja talouden suunnitteluun. Yhdestä palvelusta löytyvät sovellukset helpottavat arjen työtä ja auttavat kaukonäköisten vastuullisten päätösten tekemisessä. Viimeisin lisäys on likviditeetin hallintaan kehitetty kassaennustesovellus. Haastattelimme digitaalisten palveluiden asiantuntijaa Okko Rostedtia: mistä kassaennustesovelluksessa oikein on kyse?

Okko, mikä on kassaennustesovellus?

”Kassaennustesovellus on palvelu asiakkaidemme likviditeetin ennustamiseen. Sovelluksen avulla voidaan joustavasti ennustaa kassavarojen kehitystä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, ja jopa konsernitasolla.”

Miksi Kuntarahoitus alkoi tarjoamaan sovellusta?

”Tarjosimme jo sovelluksia taseen molempien puolien, varojen ja velkojen, hallintaan. Työkalu likviditeetin hallintaan oli luonnollinen lisäys täydentämään kokonaisuutta.”

Miten sovellusta käytetään?

”Sovellus on osa Kuntarahoituksen digitaalisia palveluita ja sitä käytetään samoilla käyttäjätunnuksilla kuin muitakin sovelluksia: lainasalkku-, sijoitussalkku-, ja talousennustesovellusta. Digitaaliset palvelumme eivät vaadi asennuksia, vaan niitä käytetään samassa pilvipalvelussa.”

Millaisille organisaatioille kassaennustesovellus sopii?

”Sovellus sopii kaikille organisaatioille, koosta riippumatta, jotka ovat joskus toivoneet pystyvänsä tekemään laadukkaampaa kassaennustamista. Se voi korvata usein melko kankeat ja virhealttiit Excel-mallit tuoden dynaamisuutta ennustamiseen. Henkilöriski myös pienenee tietojen ollessa pilvipalvelussa koko organisaation käytössä.”

Millaisiin tarpeisiin se vastaa?

”Sovellus sujuvoittaa arjen työtä ja tekee kassaennustamisesta ammattimaisempaa. Suuri osa tiedoista saadaan tuotua tarvittaessa jopa automaattisesti eri lähteistä. Myös lainasalkkusovelluksen kassavirrat ovat tuotavissa suoraan ennusteille. Sovellus mahdollistaa yksikkötason sekä konserni- ja konsernitilitason kassaennustamisen. Olemme käyttöönotoissa huomanneet, että jokainen organisaatio tekee asioita vähän omalla tavallaan. Esimerkiksi lainojen laskutus kulkee osalla ostoreskontran kautta, mikä pitää huomioida lainasalkkusovelluksen tietojen siirrossa päällekkäisyyksien välttämiseksi. On tullut myös esiin, että kassaennustaminen prosessina on monessa kunnassa vielä miettimättä, ja siinä olemme mielellämme apuna.”

Miten käyttöönotto tapahtuu?

”Käyttöönotto on itsessään todella suoraviivainen, sillä asiakkaidemme organisaatioyksiköt ja käyttäjät ovat jo valmiina palvelussa. Yksinkertaisimmillaan siis lisätään vain pankkitilit, minkä jälkeen sovellus on käyttövalmis. Toki tiedostojen tuonnit muista järjestelmistä täytyy vielä määrittää erikseen, mutta siinä olemme asiakkaan apuna. Palvelu on yleensä käyttövalmis yhden Teams-tapaamisen jälkeen.”

Miten sovellusta kehitetään?

”Asiakaspalaute on tärkeässä roolissa tulevien kehityskohteiden pohdinnassa. Tarjoamme sovellusta yhteistyössä suomalaisen Nomentian kanssa. Samaa sovellusta käyttävät myös ruotsalaiset kunnat.”

Kassaennustesovellus

– Likviditeetin hallinta
– Lyhyen ja pitkän aikavälin kassaennusteet
– Yksikkö- ja konsernitasoiset ennusteet
– Tiedostojen tuonti eri järjestelmistä

Lue lisää