Klash-hanke vähensi opintojen keskeyttämistä Vantaalla

Vantaan ammattiopisto Variassa pilotoitiin vuosina 2021–2022 opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäisevää ja opiskelijoita tukevaa ratkaisua. Pilottihankkeen seurauksena opinnoista eronneiden määrä Vantaalla väheni, vaikka samaan aikaan koko maan tasolla opintonsa keskeyttäneiden määrä kasvoi.

Varian pilottihanke sai alkunsa Kuntaliiton Klash-haastekilpailusta, jonka yhteistyökumppani Kuntarahoitus on. Klashin tavoitteena oli löytää monistettavia uusia käytäntöjä kuntien määrittelemiin ongelmiin. Opintojen keskeytymisellä kokonaan voi olla laajamittaisia negatiivisia vaikutuksia yksittäisen ihmisen elämään, ja se on myös yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma, johon kunnat aktiivisesti hakevat ratkaisuja.  

Matalan kynnyksen tukipalvelua yhteiskehitettiin Vantaan ammattiopisto Varian kanssa kaksivuotisessa hankkeessa. Siihen osallistui 4 205 opiskelijaa ja 353 ammattilaista. Hankkeessa otettiin käyttöön tukibotti Annie, joka lähestyy opiskelijaa tekstiviestitse tasaisin väliajoin tai opintojen solmukohdissa ja selvittää tarvitseeko hän tukea. Jos opiskelija kaipaa tukea, tukibotti ohjaa hänet oikealle henkilökunnan jäsenelle tuen tarpeen perusteella.

Opiskelijoiden tuen tarpeita tunnistettiin hankkeen aikana 1 167 ja viestejä opiskelijoiden ja tukibotin välisessä viestiliikenteessä kertyi 50 458.

Tukibotti otettiin laajamittaisesti käyttöön ammattiopisto Variassa vuonna 2021. Samana vuonna ammattiopistossa havaittiin vuosittaisessa eronneiden opiskelijoiden osuudessa merkittävä pudotus 14,6 prosentista 10,7 prosenttiin (27 prosentin lasku). Samaan aikaan toisen asteen ammatillisista opinnoista eronneiden osuus nousi kansallisesti 0,5 prosenttia.

– Tukibotti on yksi opiskelijoiden tukeen tehdyistä panostuksista. Tulos on rohkaiseva, ja seurantaa vaikutuksista opintojen keskeyttämiseen ja opintojen etenemiseen jatketaan edelleen, Varian rehtori Pekka Tauriainen kertoo.

Opiskelijoiden kokemus tukibotista oli positiivinen: tukea pyytäneistä opiskelijoista 100 prosenttia ja kaikista opiskelijoista 80 prosenttia halusi, että tukibotti olisi jatkossakin käytössä. Avoimissa palautteissa yleisimmät esiin nousseet teemat botin hyödyistä olivat madaltunut kynnys avun pyytämiseen, tunne että opiskelijasta välitetään sekä tietoisuus siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla.

– Opiskelijalähtöinen tukibotti ei korvaa perinteisiä tukipalveluita, vaan tuo uuden ja nykyaikaisen lisän palveluvalikkoon, Tauriainen huomauttaa.

Klash-hankkeessa kehitetty tukibotti on tähän mennessä otettu käyttöön 16:ssa eri koulutusorganisaatiossa Suomessa.

Opiskelijoiden kommentteja:
“Sain apua opintojen etenemiseen Annie-botin avulla. Kynnys avun pyytämiseen hävisi tämän botin avulla. En valmistuisi nyt lähihoitajaksi ilman että olisin saanut mahdollisuuden pyytää apua tätä kautta.”

“Annie-botista ja erityisopettajasta on ollut minulle pelkästään hyötyä ja aina apu on saatu todella nopeasti. En usko, että omatoimisesti olisin hakenut apua, vaikka olen tiennyt sitä tarvitsevani. Kiitos.”