Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Klashin mentorit nimetty: jatkoon valitut saavat sparrausta alan parhailta

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Haastekilpailun mentoreiksi on valittu huippuosaajia sekä haasteiden substanssialueelta että liiketoiminnan kehittämisestä.

Jokaisella haastekilpailuun valitulla ja mentorointiprosessin läpikäyneellä tiimillä tulee olemaan erinomaiset edellytykset oman konseptinsa kaupallistamiseksi ja ne saavat hyvät verkostot jatkoa varten.

Mentoroinnin tavoitteena on tarjota kilpailuun valituille tiimeille mahdollisimman hyvät edellytykset kehittää omasta ideastaan alustava konsepti, myöhemmin mahdollisesti PoC ja lopullinen toteutus tiimin valitsemaan haasteeseen.

Lue lisää mentoreista ja mentorointiohjelmasta > 

Mahdollisuus miljoonan euron hankintasopimukseen

Hankkeessa on varattu Kuntaliiton T&K-vaiheeseen enintään miljoona euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n neuvottelemien hankintasopimusten lähtökohtana on se, että suunnittelukilpailujen kautta saatavat ratkaisut ovat yleisesti hyödynnettäviä.

Samat ongelmat toistuvat useassa kunnassa

Kilpailuun jätettävien ratkaisuideoiden yhtenä arviointikriteerinä on skaalautuvuus. Pilottikuntien haasteet toistuvat saman tyyppisinä eri kunnissa. Jo nyt kymmenen kuntaa on ilmoittanut kiinnostuksensa löydettäviä ratkaisuja kohtaan. Potentiaalia on huomattavasti enemmän. Koko kuntasektorin ulkoinen hankintavolyymi on vuositasolla yhteensä noin 20 miljardia euroa.

Hae mukaan nyt!

Tässä vaiheessa etsitään parhaita tiimejä ratkaisemaan valittuja haasteita. Ratkaisuideaa ei hakemuksissa vielä kysytä. Tiimien osallistumishakemukset pitää jättää viimeistään tiistaina 18.6.2019, mutta viimeiseen päivään asti ei kannata odottaa.

Tiimien tulee koostua 3–5 henkilöstä. Parhaissa tiimeissä yhdistyy erilainen ja monipuolinen osaaminen. Tiimeiltä odotetaan sitoutumista ja kyvykkyyttä ratkaisuideansa kehittämiseen.

Osallistumishakemusten arvioinnin tavoitteena on valita kilpailuun sellaisia tiimejä, joilla on monipuolista osaamista haasteiden ratkaisemisesta, ymmärrystä valitun haasteen aihepiiristä ja kohderyhmästä sekä idea siitä, miten tiimi vastaa haasteeseen.

Tiimien osallistumishakemukset tulee jättää tiistaina 18.6.2019 klo 16 mennessä osoitteessa klash.fi.