Kuntarahoituksen asiakastyytyväisyys on ennätyksellisen korkea

Kuntarahoituksessa asiakastyytyväisyys on keskeinen tavoitteemme, ja siksi kysymme säännöllisesti palautetta asiakkailtamme toiminnastamme ja sen onnistumisesta sekä heidän näkemyksiään kehitystarpeistamme.

Alkukesästä 2021 toteutetussa kyselyssä saimme asiakkailtamme erittäin hyvää palautetta. Vastauksissa korostuivat asiakaspalvelumme laatu, erityisen tyytyväisiä oltiin henkilökohtaiseen palveluun, joka toteutuu Kuntarahoituksessa asiakaskohtaisesti nimetyissä asiakkuustiimeissä. Tiimin kautta asiakas saa tuekseen mahdollisimman laajan osaamisen sekä tutut henkilöt.

Saimme asiakkailta kiitosta lisäksi sitoutuneisuudesta, asiantuntijuudesta ja tavoitettavuudesta. Myös perinteistä suositteluhalukkuutta mittaavalla NPS-mittarilla (Net Promoter Score) arvioituna Kuntarahoitus saa poikkeuksellisen korkeita tuloksia muuhun rahoitusalaan verrattuna – seitsemän asiakasta kymmenestä kertoo, että suosittelisi Kuntarahoitusta erittäin todennäköisesti.

Olemme Kuntarahoituksessa ylpeitä näistä tuloksista, ja pyrimme jatkuvasti hiomaan palvelutasoamme entistäkin sujuvammaksi.

Kilpailukykyinen hinta ja vastuullisuus ovat asiakkaiden arvostamia vahvuuksia

Tutkimuksessa kartoitettiin myös niitä ominaisuuksia, joita asiakkaat eniten arvostavat rahoituskumppanissaan. Kärkeen sijoittuivat kilpailukykyinen hinta, vastuullisuus, asioinnin helppous sekä asiakkaiden toiminataympäristön ja tarpeiden ymmärtäminen. Hintatason koki Kuntarahoituksen vahvuudeksi 82 % vastaajista. Tätä tulee varmasti entisestään lujittamaan lokakuussa Kuntarahoituksessa voimaan tuleva kokonaiskoron nollalattia, joka tuo merkittävän edun velkakirjalaina-asiakkaillemme.

Digitaalisia palveluja toivotaan lisää

Asiakkaamme arvostavat sekä digitaalisten palveluiden helppoutta että niiden tuomaa laajempaa näkymää kunnan tai yrityksen kokonaistalouteen. Kyselyymme vastanneista 49 % näki digitaaliset palvelut Kuntarahoituksen vahvuudeksi. Halumme lisätä asiakastyytyväisyyttä tälläkin osa-alueella, ja siksi meillä on jo meneillään useita hankkeita liittyen digitaalisiin palveluluihin sekä sähköisen asioinnin kehittämiseen.

Kuntarahoituksen asiakaskokemuskysely toteutettiin 19.5.-17.6.2021 sähköpostikyselynä ja puhelinhaastatteluina, ja siihen vastasi vajaat 300 kuntien ja yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden taloudesta ja rahoituksesta vastaavaa henkilöä. Tutkimuksen toteutti EPSI Rating Group.