Kaikki ajankohtaiset

Vastuullisuus

|

Kuntarahoituksen ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Koska Kuntarahoituksen tarjoamalla rahoituksella on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus niin suoraan kuin välillisesti, on vastuullisuus nostettu keskeiseen asemaan yhtiön strategiassa. Vuonna 2017 Kuntarahoitus määritteli vastuullisuuden pääteemat, joihin liittyviä tavoitteita ja mittareita avataan vastuullisuusraportissa tarkemmin. Vastuullisuuden kehittäminen Kuntarahoituksessa keskittyy neljään pääteemaan: vastuullisiin tuotteisiin ja palveluihin, kestävän kehityksen edelläkävijyyteen, työhyvinvoinnin kehittämiseen ja vastuulliseen hallintotapaan.

Jokaiselle pääteemalle yhtiö on määritellyt mittarit ja tavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan vuosittain. Kuntarahoitus edistää työllään lähes jokaisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen täyttymistä.

Vuoden 2016 alussa Kuntarahoitus lanseerasi uuden rahoitustuotteen, vihreän rahoituksen, jonka avulla mahdollistetaan kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita tukevia hankkeita Suomessa. Vuonna 2017 yhteensä 25 projektia noin 600 miljoonan rahoituksella lisättiin vihreän rahoituksen salkkuun. Vuodesta 2016 alkaen vihreää rahoitusta on myönnetty jo yli miljardilla eurolla vuoden 2017 päätteeksi. Arvioitu vuotuisten suorien hiilidioksidipäästöjen vähennysvaikutus vuonna 2017 hyväksytyille projekteille on noin 19 420 hiilidioksiditonnia.

– Viime vuosien aikana olemme huomanneet, että vastuullisten sijoituskohteiden kysyntä kasvaa nopeasti. Näiden raporttien avulla toivomme antavamme uuden ja läpinäkyvän kuvan vastuullisesta toiminnastamme ja sitoumuksestamme kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoo.

Lisätietoja

www.kuntarahoitus.fi/vastuullisuus-kuntarahoituksessa

Vastuullisuusraportti verkkojulkaisuna >

Vihreän rahoituksen vaikutusarviointi verkkojulkaisuna > 

Esa Kallio, toimitusjohtaja, Kuntarahoitus, puh. 050337 7953, esa.kallio(at)kuntarahoitus.fi

Antti Kontio, yhteiskuntavastuu, Kuntarahoitus, puh. 050370 0285, antti.kontio(at)kuntarahoitus.fi