Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoituksen hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

Kuvituskuvapari, jossa toisessa kuvassa on vanha kunnostettu kivitalo ja toisessa kuvassa on hymyilevä nainen, jolla on muistiinpanovälineet kädessään.

Koronapandemian vuoksi Euroopan keskuspankki (EKP) antoi 15.12.2020 valvomilleen pankeille suosituksen noudattaa syyskuun 2021 loppuun asti äärimmäistä varovaisuutta päättäessään osingonjaosta. Kuntarahoituksen varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 valtuutti hallituksen päättämään osingosta, jonka suuruus on enintään 0,52 euroa osakkeelta ja yhteensä enintään 20 313 174,96 euroa ja sen maksuajankohdasta, yhdessä tai useammassa erässä, ja huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. EKP päätti 23.7.2021, ettei osingonjakoa koskevaa suositusta jatketa syyskuun lopun jälkeen.  

Muutos yhtiökokouksen kutsuihin

Kuntarahoitus Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa 13 pykälää siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla, lähettämällä se osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköposti- tai postiosoitteisiin tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä.

Vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty osakkeenomistajille postitse sekä julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla. Koska yhtiöjärjestys ei enää edellytä kutsujen postittamista perinteisellä postilla, siirrymme mahdollisesti käyttämään sähköpostia kutsujen toimittamiselle vuoden 2022 yhtiökokouksesta alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuitenkin jatkossakin aina myös yhtiön verkkosivuilla.

Mikäli yhtiökokouskutsut tullaan lähettämään sähköpostitse, tulemme lähettämään kuntaomistajien kutsut kuntien kirjaamoihin, ellei kunta ilmoita viimeistään 20.10.2021 muuta osoitetta.

Muita kuin kuntaomistajia pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan viimeistään 20.10.2021 sähköpostiosoitteen, johon kutsu jatkossa lähetetään. Huomioittehan, että pyyntö koskee jokaista osakkeenomistajaa (pois lukien kunnat), koska kutsuja ei ole virallisesti aiemmin toimitettu sähköpostitse. Mahdollisten henkilöstövaihdosten takia pyytäisimme, että ilmoitatte vähintään yhden ryhmäsähköpostiosoitteen.

Ilmoituksen sähköpostiosoitteesta voi tehdä tällä lomakkeella. Palautusohjeet löytyvät lomakkeesta.

Lue tiedote >

Lisätietoja

Laura Riikonen, Junior Legal Counsel, Lakiasiat ja viestintä, puh. 050 492 5561

Mari Tyster, johtaja, Lakiasiat ja viestintä, puh. 09 6803 5626