Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoituksen kunnallisten energiayhtiöiden rahoitukselle on haettu lisäaikaa ja soveltamisalan laajennusta

Sähkölinjat talvisessa maisemassa

Kuntarahoitus, Kuntien takauskeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat tehneet yhteistyössä Euroopan komissiolle jatkoilmoituksen kuntien energiayhtiöiden rahoituksesta. Komission aiemmin antama hyväksyntä energiayhtiöiden rahoitukselle ulottuu vain vuoden 2022 loppuun. Komissio on jo hyväksynyt Ukrainan-sodan jatkumisen vuoksi yleiset puitteet jatkohakemuksille vuoden 2023 loppuun asti.

Euroopan komissio antoi lokakuussa 2022 Kuntarahoitukselle ja kunnille luvan myöntää rahoitusta kunnallisille energiayhtiöille. Energiayhtiöille kohdistuvaa rahoitusta rajoittaa normaalisti EU:n valtiontukisääntely, mutta poikkeusluvalla haluttiin turvata energiasektorin toimintakykyä ja Suomen huoltovarmuutta.

Vuoden 2022 loppuun voimassa oleva lupa kattaa vain likviditeettitarpeet, jotka liittyvät vakuusmaksuihin johdannaispörsseissä, spot-markkinoilla, tasausjärjestelmässä ja kahdenvälisessä kaupassa.

Uusintahakemuksessa Kuntarahoitukselle haettiin lupaa rahoittaa laajemminkin energiayhtiöiden mahdollisia kriisitilanteita. Tällaisia ovat muun muassa energiakriisistä johtuvat normaalia korkeammat likviditeettitarpeet liittyen käyttöpääomarahoitukseen ja investointeihin.

Mahdollisiin rahoitustarpeisiin kannattaa varautua ennakolta

Tässä vaiheessa Kuntarahoitus ei pysty arvioimaan, ehtiikö Euroopan komissio käsitellä hakemuksen rahoituksen jatkosta ennen vuodenvaihdetta. Tiedotamme asiakkaitamme heti, kun tieto päätöksestä on selvillä.

Suosittelemme, että kunnat ja niiden energiayhtiöt valmistautuvat mahdollisiin rahoitustarpeisiin mahdollisimman hyvissä ajoin. Energiayhtiöiden rahoittaminen Kuntarahoituksen kautta edellyttää kunnan sataprosenttista takausta samalla tavalla kuin kaikki muukin Kuntarahoituksesta kuntien määräysvallassa oleville yhtiöille myönnetty rahoitus. Kuntarahoitus voi käsitellä yhtiöiden rahoitushakemukset vasta kun haetulle lainalle on olemassa kaupungin- tai kunnanvaltuuston takauspäätös, ja rahat voidaan siirtää vasta takauspäätöksen ollessa lainvoimainen.

Kuntarahoitus suosittelee, että kunnat ja niiden energiayhtiöt valmistautuvat mahdollisiin rahoitustarpeisiin ennalta. Jos rahoitukselle ei olekaan tarvetta, kunnan ennakolta tekemä laina- tai takauspäätös ei velvoita rahoituksen nostoon.

Lue myös:

Kuntarahoitus sai Euroopan komissiolta luvan rahoittaa kunnallisia energiayhtiöitä