Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoituksesta Climate Bonds Initiativen kumppani

Kuvassa on mukana Climate Bonds Initiativen Manuel Admani.

Kuntarahoitus toi markkinoille ympäristöinvestointien rahoitukseen suunnatun vihreän rahoituksen vuonna 2016 ja laski samana vuonna markkinoilla liikkeeseen ensimmäisen vihreän bondin. Tämän jälkeen yhtiö on laskenut liikkeeseen kaksi julkista vihreää bondia ja järjestänyt yhden suunnatun liikkeeseenlaskun yksityiselle sijoittajalle. Vihreiden hankkeiden portfolio on ylittänyt 1,2 miljardia euroa.

Kuntarahoitus on ottanut aktiivisen roolin rohkaistakseen asiakkaitaan entistäkin kunnianhimoisempiin valintoihin ilmastolle edullisten investointien tekemisessä. Yhtiö myöntää marginaalialennuksen vihreisiin hankkeisiin. Tämä on kansainvälisestikin harvinaista vihreille rahoitustuotteille.

“Meidän on kasvatettava dramaattisesti ilmastonmuutosta estävien investointien määrää – niin globaalilla, alueellisella, kansallisella kuin yhteisöjenkin tasolla. Kuntarahoitus kanavoi globaaleja sijoituksia Suomen ilmastoinvestointeihin ja sillä on siksi keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävissä kuntien hankkeissa”, sanoo Manuel Adamini, Climate Bonds Initiativen Head of Investor Engagement.

“Tietoisuuden lisääminen vihreiden investointien tarpeesta on yksi tavoitteistamme. Haluamme auttaa asiakkaita niihin siirtymisessä tarjoamalla käytännön esimerkkejä jo toteutuneista hankkeista. Uskomme, että Climate Bonds Initiative auttaa meitä tässä työssä”, sanoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.


Climate Bonds Initiativen tehtävänä on lisätä vihreisiin bondeihin liittyvän tiedon saatavuutta ja markkinakysyntää. Voittoa tavoittelematon organisaatio antaa suosituksia tehokkaista politiikkamalleista ja julkisen sektorin toimenpiteistä, tarjoaa ja analysoi markkinatietoa ja arvioi alan parhaita käytäntöjä.   

“On hienoa yhdistää voimat Kuntarahoituksen kanssa suomalaisten ilmastoinvestointien lisäämiseksi. Yhtiö on yksi vihreiden bondien markkinan pioneereista”, Adamini sanoo.

Climate Bonds Initiativen kumppaniohjelma on suunnattu pankeille ja rahoituslaitoksille, institutionaalisille sijoittajille, yrityksille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä julkisen sektorin edustajille.