Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoituksesta Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani

Kuvituskuva, jossa joukko nuoria esittelee materiaaleja Nuori Yrittäjyys -tapahtumassa.

Yhteistyöhön kuuluu koululaisille suunnatun oppimateriaalin tuottamisen ohella oma palkintokategoria NY:n yrittäjyyskilpailussa.

Toisen asteen opintojen ulkopuolelle jääminen on merkittävä syrjäytymisen riskitekijä. Voittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry (NY) tukee lapsille ja nuorille suunnattua yrittäjyyskasvatusta, jonka tavoitteena on auttaa nuoria tunnistamaan ja hyödyntämään omat kykynsä tekemällä oppien. Kuntarahoitus on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani vuosina 2019–2020. Kouluissa osana opetusta toteutettavat Nuori Yrittäjyys -ohjelmat tukevat nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa.   

– Nuorten osallisuus ja onnistumisen kokemukset, yrittäjyyden suosion lisääminen sekä motivoitunut ja aktiivinen asenne työntekoon ovat Suomen ja suomalaisten kuntien menestymisen edellytys. Juhlavuotemme kunniaksi haluamme kannustaa ja tukea nuoria löytämään omat vahvuutensa, ja tämän toteuttamiseksi tiivistämme kumppanuuttamme valtakunnallisesti toimivan Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoo.

Kuntarahoituksen tarjoama Vuosi yrittäjänä -portaaliin toteutettu oppimiskokonaisuus auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa sekä kiinnostuksen kohteensa. Portaalin sisällöt on suunnattu erityisesti peruskoulunsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille.

Kuntarahoituksella on myös oma #Huomisentekijät Signature Award -palkintokategoria NY:n Uskalla Yrittää -yrittäjyyskilpailussa keväällä 2020. Uskalla Yrittää on NY:n järjestämä SM-kilpailu Pikkuyrittäjät- ja Vuosi yrittäjänä -ohjelmien yrityksille.

Uusia verkostoja ja asiantuntemusta

Viime lukuvuonna 35 % Suomen kouluista ja oppilaitoksista käytti Nuori Yrittäjyys -ohjelmia. Ohjelmat tavoittavat nuoria Ivalosta Hankoon. Ne tarjoavat kaikille samanlaiset mahdollisuudet omien vahvuuksien löytämiseen sekä talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen oppimiseen jo alakoulusta lähtien. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneista jopa 15 % työllistää itsensä yrittäjänä välittömästi ohjelman jälkeen.

– Yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä peruskiviä. Yhteiskuntana meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syrjäytyä, Esa Kallio painottaa.

Yhteistyö Kuntarahoituksen kanssa avaa Nuori Yrittäjyys ry:lle uudenlaisen väylän tuoda toimintaansa esiin eri puolilla Suomea.

– On hienoa saada merkittävä finanssialan toimija ja kuntakentässä vaikuttava organisaatio mukaan toimintaan. Nuoret saavat yhteistyön kautta uusia verkostoja ja asiantuntemusta, mahdollisuuden olla #huomisentekijä. Parhaimmillaan yhteistyömme vähentää nuorten syrjäytymistä. Se on tärkeä missio, NY:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kertoo.

Koulutuksen tukeminen on keskeinen osa Kuntarahoituksen yhteiskuntavastuutyötä. Nuori Yrittäjyys ry:n lisäksi Kuntarahoitus tekee yhteistyötä Talous ja nuoret TATin Yrityskylän kanssa. Yrityskylissä kuudesluokkalaiset perehtyvät työelämään, talouteen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kuva: Nuori Yrittäjyys ry