Kaikki ajankohtaiset

Digitaaliset palvelut

|

Kuntarahoitus auttaa kuntia digitalisaatiossa

Kuntarahoitus tarjoaa kunnille digitaalisia palveluita, joilla voidaan nopeuttaa ja automatisoida julkisen rahoituksen prosesseja. Viimeisimpänä avauksena Kuntarahoituksen tarjoama rahoitussopimusten hallintapalvelu laajennetaan tukemaan myös sijoitustoimintaa.

Kunnallinen omaisuus harvoin rajoittuu vain listattuihin arvopapereihin, vaan sisältää myös reaaliomaisuutta, kuten maata ja kiinteistöjä. Palvelun laajentumisen myötä kunnat voivat hallita monenlaista omaisuutta yhdessä järjestelmässä.

– Esimerkiksi investointien suunnittelun kannalta on tärkeää tietää sijoitusten tuottavuudesta. Lisäksi monet kunnat ovat ulkoistaneet sijoituksiaan varainhoitajille, joiden tuotto- ja kustannustasoja on pystyttävä vertailemaan, taustoittaa Hannes Helenius, FA Solutionsin hallituksen puheenjohtaja.

Kuntarahoitus kehittää palveluitaan asiakaslähtöisesti.

– Tämä on erittäin toivottu lisä Kuntarahoituksen palveluihin. Talouden kokonaiskuvan seuranta ja raportointi helpottuvat, kun velat ja varat ovat hallittavissa yhdessä järjestelmässä. Lisäksi pystymme tekemään kaupungin taloudenhoitoa yhä läpinäkyvämmäksi, mikä on erityisen tärkeää julkiselle organisaatiolle, hanketta pilotoiva Turun kaupungin rahoituspäällikkö Kari Pentti lisää.

Laajennuksessa kumppanina toimii suomalainen finanssiteknologiayritys FA Solutions.

– Ajatuksenamme on tarjota kunnille palveluita ekosysteemissä kumppaniemme kanssa. Toiminta on tehokasta, kun jokainen verkoston jäsen keskittyy omaan ydinosaamiseensa, kommentoi Kuntarahoituksen rahoituspäällikkö Jukka Leppänen.

Ruotsissa Kuntarahoitusta vastaava toimija Kommuninvest on tarjonnut ruotsalaisille kunnille ja maakunnille samanlaista palvelua vuodesta 2016 lähtien.

Lisätiedot:

Jukka Leppänen, Kuntarahoitus
rahoituspäällikkö
jukka.leppanen@kuntarahoitus.fi
050 5910 934

Hannes Helenius, FA Solutions
partneri, hallituksen puheenjohtaja
hannes.helenius@fasolutions.com
020 7118 514