Kaikki ajankohtaiset

Varainhankinta

|

Kuntarahoitus laski onnistuneesti liikkeeseen vuoden ensimmäisen dollarimääräisen viitelainan

Kuvituskuva, jossa näkyy pieni osa karttapallosta.

Kuntarahoitus hinnoitteli keskiviikkona 8.3.2017 onnistuneesti uuden USD yhden miljardin viisivuotisen RegS/144A-viitelainan. Transaktio oli vuoden ensimmäinen dollarimääräinen transaktio ja seuraa tammikuussa tehtyä 10-vuotista euromääräistä viitelainaa.

Hyödyntäen hyvää markkinatilannetta ja koronnoususta johtuvaa vahvaa sijoittajakysyntää Kuntarahoitus onnistui tällä uudella viitelainalla pidentämään viitelainakäyräänsä vuoteen 2022.

Transaktion eräpäivä on 15.3.2022. Sijoittajille maksettava kuponkikorko on 2,375 %. Viitelaina hinnoiteltiin 29 korkopistettä yli viiden vuoden koronvaihtosopimuskoron ja 37,25 korkopistettä yli viiden vuoden Yhdysvaltain valtionlainan. Viitelainan hinnoittelua tiukennettiin alkuperäisestä +30 tasosta ylimerkityn merkintäkirjan ansiosta. Merkintäkirjan koko oli yli 1,5 miljardia.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat BMO Capital Markets, J.P. Morgan, Mizuho ja Morgan Stanley.

Ylimerkitty merkintäkirja on todiste vahvasta sijoittajakysynnästä Kuntarahoituksen velkakirjoja kohtaan. pankit olivat suurin sijoittajaryhmä 50 % osuudella. Keskuspankit ja monikansalliset yhteisöt ostivat 34 % koko järjestelystä ja varainhoitajat 16 %. Viitelainasta 43 % myytiin Eurooppaan ja Lähi-itään, 25 % Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä 22 % Aasiaan. Pohjoismaisten sijoittajien osuus oli 10 % järjestelystä