Kuntarahoitus suunnittelee toimintamallin ja organisaation uudistamista

Kuntarahoitus-konserni suunnittelee toimintamallinsa ja organisaationsa uudistamista. Yhtiössä on tunnistettu viime vuosien voimakkaan kasvun jälkeen tarve toimintatapojen kehittämiselle, johon alustavalla suunnitelmalla organisaation ja toimintamallien uudistamisesta pyritään.

Muutoksella pyritään luomaan entistä parempia edellytyksiä asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamiseen, toiminnan sujuvoittamiseen sekä laadun parantamiseen.

– Keskeisenä tavoitteena alustavasti suunnitelluissa muutoksissa on joustava ja sujuva toimintamalli, joka varmistaa Kuntarahoitus-konsernin asiakaslähtöisen toiminnan myös pidemmällä aikavälillä, taustoittaa Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Kuntarahoitus käynnistää suunnitelmien käsittelemiseksi yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Kuntarahoitus Oyj:n ja sen tytäryhtiön Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n henkilöstöä. Alustavasti suunnitellut toimenpiteet voivat toteutuessaan johtaa muutoksiin tehtävänkuvissa sekä enintään 15 työsuhteen päättymiseen. 

Lisätietoja

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 3377 953