Kaikki ajankohtaiset

Kestävä kunta

|

Kuntien uudet tiet: Monialainen Sysmän neuvottelukunta ideoi elinvoimaa

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, mistä oikein on kyse Sysmän neuvottelukunnassa?

”Sysmän neuvottelukunta on vuonna 1990 perustettu kokoonpano, joka oli alun perin kunnan kehittämislautakunnan valmistelema kokonaisuus. Aluksi neuvottelukunta toimi Sysmän kehitysyhtiön alla ja keskittyi vahvasti kehittämiseen ja teollistamiseen. Kehitysyhtiö on jo kadonnut ja ajat muuttuneet, mutta neuvottelukunta jatkaa toimintaansa ja on meille tavattoman tärkeä. Säännöllisesti kokoontuva ryhmä on meille ensisijaisesti kontaktipinta ja verkosto, joka tuo kuntaan monialaista ja syvää osaamista useilta yhteiskunnan osa-alueilta.”

Millaisia asioita neuvottelukunnassa käsitellään?

”Ryhmä käsittelee monipuolisesti hyvin erilaisia asioita. Joskus ne ovat kunnan ajankohtaisia asioita tai esimerkiksi julkista keskustelua herättäneitä teemoja. Ne voivat olla myös kunnan strategiaan liittyviä asioita tai hyvin konkreettisiakin kehitysideoita.”

Miten neuvottelukunta toimii ja miten se muodostetaan?

”Kunnanhallitus nimeää neuvottelukunnan jäsenet esimerkiksi kunnan päättäjän tai kesäasukkaan esityksestä. Esityksen tueksi pyydämme henkilön ansioluettelon ja näkemystä siitä, miten kyseinen henkilö voisi auttaa kuntaa kehittymään. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu kunnan vapaa-ajan asukkaita, sidosryhmien edustajia sekä entisiä sysmäläisiä, joille kunta on edelleen tärkeä.

Neuvottelukunta työstää asioita sekä yhdessä että pienemmillä kokoonpanoilla. Sääntöjen mukaan neuvottelukunnalla on 3–5 hengen johtoryhmä, joista jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma vastuualueensa, jota työstetään pienemmässä porukassa. Koko neuvottelukunnan yhteinen pitkäaikainen perinne on kesäseminaari, jossa puidaan ajankohtaisia asioita yhdessä ja perusteellisesti.”

Millaisia kokemuksia Sysmässä on neuvottelukunnasta saatu?

”Itse koen, että neuvottelukunta on Sysmän kunnalle todella tärkeä. Se on omaleimainen neuvotteluelin ja ideoija, joka antaa syötteitä kunnan päätöksenteolle ja lisäarvoa valmisteluun. Kaikkia jäseniä yhdistää rakkaus Sysmään, ryhmä on erittäin sitoutunut asiaansa. Kunnalle neuvottelukunta toimii peilinä – me kunnan viranhaltijat ja päättäjät tarvitsemme ulkopuolelta tulevaa tarkastelua ja perspektiiviä. Neuvottelukunta myös haastaa meitä ja ajatteluamme esimerkiksi strategisissa asioissa ja arjen valinnoissa. Nämä keskustelut opettavat, antavat uusia näkökulmia ja varmasti myös kehittävät Sysmää eteenpäin.”

Millaisia konkreettisia asioita tai esimerkkejä neuvottelukunnan työstä voisi mainita?

”Vuosien ja vuosikymmenien aikana neuvottelukunta on kehittänyt muun muassa Sysmän matkailua edelleen toiminnassa olevat ja todella suositut kartanokierrokset ovat saaneet alkunsa neuvottelukunnan ideasta. Myös neuvottelukunnan kanssa yhdessä muutama vuosi sitten pohjustettu laaja Sysmän elinvoimaohjelmatyö oli hyvin antoisaa ja tuloksekasta, ihan parhaita asioita koko omalla johtajakaudellani Sysmässä.”

Millä muulla tavoin Sysmä osallistaa asukkaita päätöksentekoon?

”Vähän aikaa sitten perustettu vapaa-ajan asukkaiden yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa. Se keskittyy erityisesti kesäasukkaita mietityttäviin arjen asioihin kuten jätehuoltoon.

Sysmän kansankäräjille taas kuka tahansa voi tuoda kysymyksiä, joihin minä ja muut viranhaltijat tai poliittinen johto vastaa. Nimi tulee menneiden aikojen käräjäkivistä. Kansankäräjät on ollut koronapandemian vuoksi pari vuotta tauolla, mutta foorumina se on tärkeä ja ehdottomasti säilyttämisen arvoinen.”


Teksti: Joonas Holste
Kuva: Ilola Inn, Jari Hudd