Kaikki ajankohtaiset

Vastuullisuus

|

Maalahden kunnalle tunnustus puurakentamisen edistämisestä Motivalta ja ympäristöministeriöltä

Maalahden lukion puinen julkisivu ja portaat sisäänkäynnin syvennykseen.

Maalahdessa puurakentaminen on koko kunnan yhteinen asia. Pieni pohjanmaalainen kunta on määrätietoisesti edistänyt puurakentamista vähentääkseen rakentamisen päästöjä ja tukeakseen kestävyyttä. Kunnan strategian pääajatus on, että ”se kestää 100 vuotta”.

– Mietimme, mitä käytännössä tapahtuu, kun kohteen elinkaari tulee loppuunsa. Massiivipuisen rakennuksen kohdalla ei synny ongelmia, jos se pitää tulevaisuudessa siirtää tai purkaa. Puurakenteita voi huoltaa ja helposti siirtää, puun sitoma hiili pysyy poissa ilmakehästä vuosikymmeniä ja puu sitoo ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisten vaihtelujen mukaan, kertoo kunnanjohtaja Jenny Malmsten.

Vuonna 2021 valmistunut lukio on Pohjanmaan ensimmäinen julkinen CLT-kiinteistö

Maalahden kunta on rakentanut paljon puusta viimeisen yli kymmenen vuoden ajan, mutta CLT-puuta (cross laminated timber) on kokeiltu vasta lähivuosina. Kunta alkoi rakentamaan uutta lukiota 2020, ja rakennuksesta tuli valmistuttuaan vuonna 2021 Pohjanmaan ensimmäinen julkinen CLT-kiinteistö. Seuraavana suunnitteilla on uusi päiväkoti.

– Oppilailta ja henkilökunnalta on saatu paljon hyvää palautetta lukion tiloista. Massiivipuurakentamisesta kertyi niin hyvää kokemusta, että päätimme ankkuroida puurakentamisen strategisella tasolla. Näin syntyi uusi kuntastrategia ja kestävän kehityksen strategia, jossa puurakentamisella on suuri rooli, kertoo kunnan tekninen johtaja John Södergran.

Petolahden lukiossa on noin 85 opiskelijaa Maalahdesta ja Korsnäsista.Uuteen päiväkotiin on kaavailtu hieman alle 80 paikkaa, tarkka määrä riippuu siitä, minkälaisia osastoja päiväkotiin lopulta valmistuu.

Lukiolaisia istumassa ja opiskelemassa Maalahden lukion puisilla portailla rakennuksen sisällä.
Oppilailta ja henkilökunnalta on Maalahden kunnan teknisen johtajan John Södergranin mukaan saatu paljon hyvää palautetta lukion tiloista.

Rakennusstrateginen tarkastuslista auttaa tekemään kestäviä valintoja

– Olemme laatineet strategisen tarkastuslistan, jossa on yli kolmekymmentä kohtaa, joita noudattamalla rakennamme kestävästi. Puu täyttää monta kriteeriä, kun tarkastellaan rakennusmateriaalin vahvuutta ja laatua, kiertotaloutta ja vähäisiä ilmastovaikutuksia. Massiivipuuelementtejä voi huoltaa ja elinkaaren lopussa purkaa ja lajitella, selittää Södergran.

Pieni kunta on ollut helppo saada yhteisen tavoitteen taakse.

– Puu on kaikille tuttu materiaali. Päättäjät ovat itsekin korostaneet tarvetta luoda kestävän kehityksen strategia, joten heiltä on saatu tähän tukea alusta asti. Nyt esimerkiksi uutta päiväkotia suunniteltaessa oli kaikille selvä juttu, että kohde rakennetaan kokonaan massiivipuusta, Malmsten kertoo.

Kestää sata vuotta -strategia koskettaa kaikkea kaavoituksesta jätteenkäsittelyyn

Puurakentamisen kautta kestävyysajattelu on laajentunut muuhunkin Maalahdessa. Kunnassa edistetään myrkytöntä siivoamista, harkitaan robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia, sekä huomioidaan energiatehokkuus. Noin kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on Maalahden kaltaisia, alle 10 000 asukkaan kuntia – minkälaisen esimerkin haluatte muille antaa?

– Ajattelemme rakentavamme paitsi lapsille myös lapsenlapsille, mikä laajentaa koko näkökulmaa. Tarkastuslistamme mukaisesti selvitämme käyttäjien toiveet sekä pyydämme energiakonsultin ja akustiikkakonsultin lausunnot rakennusprojektista. Näin arkkitehti saa kaikki tärkeät näkökulmat kohteen suunnitteluun heti alusta asti, Södergran sanoo.

– Valmistelemme myös uutta asuntopoliittista ohjelmaa siitä, miten kestävyys huomioidaan ja miten voimme tehdä yhteistyötä yritysten kanssa näissä kysymyksissä. Olemme liittyneet HINKU-verkostoon, jota kautta toivomme saavamme lisää tukea ja pystymme viemään edelläkävijyytemme seuraavalle tasolle, Malmsten täydentää

Ympäristöministeriön kunniamaininnasta ollaan ilahtuneita ja ylpeitä

Kunniamaininta on herättänyt kiinnostusta myös naapurikunnissa: muualla on pistetty merkille, miten Maalahdessa rakennetaan.

– Olemme käyneet hyviä keskusteluja naapurikuntien kanssa, jakaneet kokemuksiamme ja järjestäneet tutustumismahdollisuuksia esimerkiksi valmistuneeseen lukioon. Tuntuu hienolta saada tekemisestämme ympäristöministeriön tunnustus. Haluamme toimia vahvana vaikuttajana Pohjanmaalla, Södergran ajattelee.


Teksti: Sara Pitzén
Kuvat: Christoffer Björklund