Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Markkinakatsaus 10/2018

Yhteenveto

  • Euroalueen ostopäällikköindeksi (PMI) on laskenut vuoden vaihteen korkeista lukemista, mutta se on vielä reilusti yli 50:n, mikä povaa BKT:n kasvun pysyvän nykyisellä tasolla. Euroalueen BKT:n kasvuvauhti toisella vuosineljänneksellä oli 2,1 prosenttia vuositasolla.
  • EKP:n syyskuun korkokokouksesta ei tullut yllätyksiä. EKP:n osto-ohjelma päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä riippuen inflaatio-odotuksista ja ohjauskorot pysyvät nykyisillä tasoillaan ainakin kesän 2019 loppuun. Markkinoilla odotetaan ensimmäistä EKP:n koronnostoa vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä.
  • Euroalueen inflaatio on pysynyt kahden prosentin tuntumassa viime kuukaudet. Inflaatio kiihtyi 2,1 prosenttiin syyskuussa elokuun 2,0 prosentista energian hinnan vauhdittamana.
  • Euroalueen pohjainflaatioon, josta on riisuttu mm. energian hinnan vaikutus, toivotaan kuitenkin vielä merkittävää kasvua, sillä se on jäänyt yhden prosentin tuntumaan. Syyskuussa lukema oli 0,9 prosentissa.
  • Syyskuussa julkistettujen EKP:n asiantuntijoiden arvioiden mukaan pohjainflaatio kiihtyy loppuvuodesta ja jatkaa sen jälkeen maltillisella kasvu-uralla. Tämän mahdollistaa EKP:n mukaan rahapoliittiset toimet, jatkuva talouskasvu ja palkkojen nousu. EKP:n tavoite on pitää inflaatio hieman alle kahden prosentin keskipitkällä aikavälillä ja tätä varten se seuraa tarkasti myös pohjainflaatiota.
  • Euroalueen pitkät korot ovat nousseet kevään 2018 tasoille piristyneen riskinottohalukkuuden ja Yhdysvaltojen korkojen nousun tukemana. Kymmenen vuoden korko on nyt yhden prosentin tuntumassa ja viiden vuoden korko 0,4 prosentissa. 3kk euribor on pysynyt miltei muuttumattomana ja on nyt -0,317 prosentissa.

Euroalueen talousnäkymät

Euroalueen talouskehitystä ennakoiva ostopäällikköindeksi eli PMI on tasoittunut vuoden vaihteen korkeista lukemista. Epävarmuus kauppasodasta on vaikuttanut luottamukseen. PMI on kuitenkin reilusti yli 50, mikä ennakoi BKT:n kasvun pysyvän nykyisellä tasolla.

EMU PMI ostopäällikköindeksi seuraa tuotanto- ja palvelualojen trendiä (kysely 5000 yritykselle).  Se toimii hyvänä indikaattorina talouskasvusta.
PMI > 50: BKT:n odotetaan kasvavan
PMI < 50: BKT:n odotetaan supistuvan

Euroopan komission talouden luottamusindikaattori on myös ollut lasku-uralla, mutta se on laskenut maltillisemmin kuin PMI.  Syyskuussa teollisuuden ja kuluttajien luottamus laski, mutta niitä kompensoi osittain nousu vähittäiskaupan ja rakentamisen luottamuksessa. Palveluiden luottamus pysyi miltei muuttumattomana.

Economic Sentiment -indikaattori on Euroopan Komission liike-elämän ja kuluttajakyselyyn perustuva mittari. Sen pitkän ajan keskiarvo on 100.

Euroalueen korot

Euroalueen pitkät korot ovat nousseet takaisin keväällä nähdyille tasoille. Kymmenen vuoden korko on nyt yhden prosentin tuntumassa ja viiden vuoden korko on 0,4 prosentissa. 3kk euribor on pysynyt edelleen muuttumattomana. Korkojen odotetaan nousevan maltillisesti seuraavien vuosien aikana. Seuraavalla sivulla lisätietoja.

Euribor-korot ja niiden ennusteet ovat pysyneet ennallaan. EKP ei muuttanut aiempaa linjaansa syyskuun korkokokouksessa. Ensimmäistä koronnostoa odotetaan markkinoilla kesän 2019 jälkeen.

Euroalueen korot (pitkä historia vs forward)

Vastuunrajoitus

Tämä esitys on Kuntarahoitus Oyj:n tuottama markkinakatsaus. Materiaali on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja sen levittäminen tai kopioiminen ilman Kuntarahoitus Oyj:n kirjallista lupaa ei ole sallittua. Tämän katsauksen sisältö perustuu ulkopuolisiin lähteisiin ja vain sellaiseen informaatioon, jota Kuntarahoitus Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä tai virheettömiä.

Kuntarahoitus Oyj ja sen palveluksessa oleva henkilöstö eivät vastaa tästä katsauksesta saatavan informaation perusteella mahdollisesti tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun informaation käytöstä. Asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Tätä Kuntarahoitus Oyj:n tuottamaa materiaalia ei tule pitää sijoitusneuvona, sijoitustutkimuksena, sijoitussuosituksena, sijoitusstrategiasuosituksena, sijoitusstrategiaehdotuksena eikä tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä.

Tätä esitystä tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille sijoittajille vastoin Yhdysvaltojen laissa asetettuja rajoituksia. Myös muiden maiden lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän esityksen levittämistä.