Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Markkinakatsaus 3/2019

Yhdysvallat – talous jatkaa vahvaa kasvuaan

 • Vuonna 2018 BKT kasvoi 3,1 %, mikä oli korkein kasvuprosentti vuoden 2015 jälkeen.
 • OECD arvioi Yhdysvaltain talouden kasvavan tänä vuonna 2,6 %.
 • Teollisuuden ostopäällikköindeksi (ISM) laski helmikuussa 54,2 pisteeseen (ed. 56,6). Laskusta huolimatta indeksi ennustaa kuitenkin hyvää, noin 3 % (v/v) teollisuustuotannon kasvuvauhtia.
 • Talouden tärkein kasvutekijä on edelleen yksityinen kulutus, johon vaikutti positiivisesti verouudistus ja hyvä työmarkkinatilanne.
 • Inflaatio pysyi vuositasolla tarkasteltuna FED:in tavoitetason tuntumassa 1,9% tasolla ja nykyisessä inflaatioympäristössä FED voi perustellusti pysyä odottavalla kannalla ennen seuraavien askelien ottamista.
 • FED kiristi Yhdysvaltojen rahapolitiikkaa viime vuonna neljästi 0,25 prosenttiyksikön koronnostoilla

Euroalue

 • Euroalueen talouskehitys on jäänyt ennakoituakin heikommaksi eikä tilanteeseen näy helpotusta.
 • EKP heikensi merkittävästi arviotaan euroalueen talouskasvusta (1,1 % / v. 2019 ja 1,6 % / v. 2020)
  • Ongelmia tuottavat muun muassa Saksan kasvun hidastuminen, Britannian hallitsematon ero EU:sta ilman sopimusta, kauppasota sekä Italian mahdollinen taantuma.
 • Kokonaisinflaatio nousi helmikuussa ennakoidusti 1,5 %:iin (v/v – tammikuu 1,4 %) johtuen energian hinnanmuutoksesta. Pohjainflaatio painui kymmenellä korkopisteellä 1,0 %:iin (v/v).
 • EKP:n uusimman arvion mukaan korot pysyvät nykytasollaan ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka.
  • Ohjauskorko 0,00 %, maksuvalmiusluotto 0,25 % ja liikepankkien talletuskorko -0,40 %
 • EKP ilmoitti korkokokouksessaan (7.3.) myös uudesta pidempiaikaisesta kohdennetusta rahoitusoperaatiosta (TLTRO-ohjelma)
  • EKP alkaa tarjota liikepankeille edullisia kahden vuoden lainoja, joiden ehtona on, että pankit lisäävät lainojen myöntämistä yrityksille ja kotitalouksille
  • Ohjelma on ehtojensa osalta aiempia heikompi sekä keston (2 vuotta vs. 4 vuotta) että rahoituksen hinnan osalta (ohjauskorko vs. talletuskorko).
  • Kohdennetut rahoitusoperaatiot aloitetaan syyskuussa ja ne päättyvät maaliskuussa 2021.

Suomi

 • Euroalueen talouskasvun heikentymisellä on suora vaikutus myös Suomen talouteen, sillä Suomen tavaraviennistä noin 40 % menee euroalueelle.
  • Suurimmat riskit liittyvät Saksaan (Yhdysvaltojen mahdollisesti asettamat tullit eurooppalaisille autoille) ja Ruotsiin (talouskasvu hidastuu), jotka ovat Suomen viennin päämarkkinat.
 • Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen talous kasvoi viime vuonna 2,2 %.
  • Merkittävin tekijä oli kotimainen kysyntä – yksityinen kulutus kasvoi 1,4 % ja julkinen kulutus 1,7 %.
  • Tälle vuodelle kasvuluku on enää 1,5 %.
 • Viime viikon merkittävin uutinen lienee kuitenkin ollut SOTE:n kaatuminen ja Sipilän hallituksen ero.
  • Nykyinen hallitus toimii toimitusministeriönä eikä tee poliittisia päätöksiä.
  • Mielipidemittauksen muutokset ja hallituksen eroaminen ennakoivat kiivaita vaaleja ja vaikeita hallitusneuvotteluja.
  • SOTE-uudistus siirtyy uuden eduskunnan pöydälle, mutta sen toteutusta on vaikea arvioida.

Euroalueen talousnäkymät

EMU PMI vs. BKT %

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talouskehitystä ennakoiva ostopäällikköindeksi eli PMI sinnitteli 50 yläpuolella ja osoitti hienoista nousua päätyen helmikuun lopussa tasolle 51,9. Syinä voidaan pitää mm. Ranskan keltaliivien protestien laantumista ja autoteollisuutta koskevia uusia päästösopimuksia.

EMU PMI –ostopäällikköindeksi seuraa tuotanto- ja palvelualojen trendiä (kysely 5000 yritykselle, 60 % tuotanto/40 % palvelu). Se toimii hyvänä indikaattorina talouskasvusta.

PMI > 50: BKT:n odotetaan kasvavan
PMI < 50: BKT:n odotetaan supistuvan

EC talousindikaattori vs. BKT

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talousluottamusta mittaava ESI-indikaattori on heikentyneen talouskasvun myötä edelleen laskussa ja päätyi helmikuun lopussa 106,1:een (vrt.  tammikuu 106,2).

European Economic Sentiment -indikaattori on Euroopan Komission teollisuuden ja kuluttajakyselyyn perustuva mittari. Sen pitkän ajan keskiarvo on 100.

Euroalueen korot

EUR pitkät korot

Lähde: Bloomberg

Euroalueen pitkien korkojen lasku jatkui helmikuun aikana seuraten jo tutuksi tullutta trendiä.

10 vuoden swap-korko oli helmikuun lopussa 0,704 %, ja viiden vuoden swap-korko 0,169 %. Euribor-korot pysyivät lähes muuttumattomina.

3kk Euribor + forward korkokehitys

Lähde: Bloomberg

Koronnostojen odotukset siirtyivät kertaheitolla eteenpäin keskuspankin ilmoitettua odotettua maltillisemmasta rahapoliittisesta linjauksestaan maaliskuussa.

Mikäli pohjainflaatio osoittaa elpymisen merkkejä ja taloustilanne pysyy vakaana, tulee EKP harkitsemaan ohjauskoron nostoa.  Ohjauskoron nostosykli tullee olemaan maltillinen siten, että 3 kk euribor kääntyy positiiviseksi aikaisintaan 2021 kesällä.

 

Vastuunrajoitus

Tämä esitys on Kuntarahoitus Oyj:n tuottama markkinakatsaus. Materiaali on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja sen levittäminen tai kopioiminen ilman Kuntarahoitus Oyj:n kirjallista lupaa ei ole sallittua. Tämän katsauksen sisältö perustuu ulkopuolisiin lähteisiin ja vain sellaiseen informaatioon, jota Kuntarahoitus Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä tai virheettömiä.

Kuntarahoitus Oyj ja sen palveluksessa oleva henkilöstö eivät vastaa tästä katsauksesta saatavan informaation perusteella mahdollisesti tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun informaation käytöstä. Asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Tätä Kuntarahoitus Oyj:n tuottamaa materiaalia ei tule pitää sijoitusneuvona, sijoitustutkimuksena, sijoitussuosituksena, sijoitusstrategiasuosituksena, sijoitusstrategiaehdotuksena eikä tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä.

Tätä esitystä tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille sijoittajille vastoin Yhdysvaltojen laissa asetettuja rajoituksia. Myös muiden maiden lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän esityksen levittämistä.