Kaikki ajankohtaiset

Näkökulmat

|

Master Class oli poikkitieteellisyyden juhlaa – "Jokainen on oman elämäntarinansa rakentaja"

Poikkitieteellisyys, keskusteleva työote, käytännönläheinen ongelmanratkaisu ja aito mahdollisuus vaikuttaa. Nämä asiat toistuvat maaliskuussa päättyneen Kuntarahoituksen ja Helsingin yliopiston haastepohjaisen Hyvä (yhteis)kunta Master Class -kurssin voittajajoukkueen puheissa vielä kurssin päättymisen jälkeenkin.

Yksi joukkueen jäsenistä on poliittisen historian opiskelija Kaarina Tuokko, joka halusi kurssilla testata omaa osaamistaan konkreettisten teemojen kautta.

– Hain kurssille saadakseni näyttöä siitä, että osaan oikeasti hyödyntää oppimiani asioita myös käytännössä, enkä vain puhtaasti teoriaan nojaten, Tuokko kertoo.

Kurssille osallistuneet noin neljän hengen opiskelijatiimit kehittivät omat konkreettiset ratkaisunsa suomalaisia kuntia ja kaupunkeja koskettaviin todellisiin haasteisiin. Ratkaisuissa puhuttiin yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta, liikunnan merkityksestä, osallistamisesta, toimivista vanhuspalveluista, datan hyödyntämisestä ja digitaalisuuden monimuotoisuudesta.

– Kurssin haasteet olivat monimuotoisia ja oikeasti tunnistettavissa olevia ongelmia yhteiskunnassamme, mikä teki kokonaisuudesta erityisen mielenkiintoisen. Palkitsevinta oli se, kun löysimme ratkaisuja ja tunsimme saavamme jotain konkreettista aikaiseksi. Tällaista opetusta saisi olla enemmänkin, Tuokko jatkaa.

Samaa mieltä ovat myös joukkueen muut jäsenet Ilona Mikkonen, Susanne Valta ja Mia Åström.

Mikkonen on psykiatriaan erikoistuva lääkäri, joka kertoo työn kautta nähneensä, mitä yhteiskunnan eriarvoistuminen voi tehdä ihmisille. Hän koki kurssin teemat heti tärkeiksi ja kiinnostaviksi.

– Meillä oli todella mielenkiintoinen, eri tieteenaloilta tulevien tyyppien ryhmä. Synergiaa ja dynamiikkaa löytyi heti. Nämä ovat valtavia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin ei ole mitään yksiselitteistä vastausta. Itse ajattelen niin, että jokainen on oman elämäntarinansa rakentaja ja ottaa itse aktiivisen toimijan roolin, eikä siten, että se annetaan ulkopuolelta valmiina, Mikkonen sanoo.

Yhteiskunnallinen ongelmanratkaisu edellä

Yleis- ja aikuiskasvatustieteitä opiskeleva Susanne Valta kertoo olevansa erityisen kiinnostunut kestävän kehityksen haasteista ja resurssien järkevästä käytöstä hyvinvointivaltiossa, joten ilmoitus kurssin alkamisesta sai hänet kiinnostumaan välittömästi.

– Kokonaisuus kuulosti erittäin mielenkiintoiselta juuri näiden asioiden kannalta, ja sitähän se tosiaan olikin. Uskon, että tulen työskentelemään samanlaisten haasteiden parissa myöhemmin urallani, Valta sanoo.

Yhteiskuntapolitiikan maisteriopiskelijan Mia Åströmin mukaan kurssin vahva poikkitieteellisyys toi paitsi tietoa muiden tieteenalojen näkökulmasta ongelmanratkaisuun, mutta myös varmuutta oman osaamisen laajuudesta.

– Master Class erosi muista kursseista omanlaisellansa, määritellyllä prosessilla. Jokaisella tapaamiskerralla oli pohdittavana tietty vaihe tehtävästä, jota edistettiin kirjoittamalla. Lisäksi sain tutustua ryhmäni mainioihin naisiin. Heihin ja heidän tieteenaloihinsa en olisi opinnoissani muuten tutustunut, Åström sanoo.

Tällainen työ voitti

Monitieteellinen voittajatiimi Hyvinvoinnin asialla kehitteli mallin, jonka avulla on mahdollista mitata investoinnin vaikuttavuutta ihmisten hyvinvointiin. Keskiössä tiimillä oli etenkin nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy. Tiimin ratkaisu perustui niin sanottuun mielekkään toimijuuden puuhun, joka pohjautuu eri teorioihin investointien hyvinvointivaikutuksista. Tuomariston mukaan tiimi teki erinomaista yhteistyötä yli tieteenrajojen.