Kaikki ajankohtaiset

Näkökulmat

|

Ilmastotoimien aika on nyt – Nuorten ilmastokokous toi nuorten äänen kuuluviin

Kuntarahoituksen ilmastoseinä Nuorten ilmastokokouksessa

Lauantaina 2.3. Helsingin Finlandia-talo täyttyi puheensorinasta, kun Meidän ilmasto 2030: Nuorten ilmastokokous keräsi paikan päälle yli 500 nuorta ilmastoaktiivia. Nuorten Agenda2030 -ryhmän ja Sitran yhteistyönä järjestämä tapahtuma huipentui julkilausumaan, joka tuo suomalaisten nuorten näkemykset osaksi kansallista ilmastokeskustelua.

Nuorten ilmastojulkilausumassa vaaditaan päättäjiltä aktiivisia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, kuten ilmastopolitiikan priorisoimista ulko- ja EU-politiikassa, hiiliveron käyttöönottoa ja ilmastokasvatuksen kytkemistä kaikkien luokka-asteiden opintosuunnitelmaan. Julkilausumaa on ollut työstämässä lukuisat kotimaiset nuoriso-, ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöt.

Ilmastoseinä innosti nuoret pohtimaan vaikeita kysymyksiä

Yhdessä muiden merkittävien kansallisten toimijoiden kanssa myös Kuntarahoitus oli mukana tapahtumassa osoittamassa tukeaan nuorten ilmastotavoitteille. Tapahtumassa Kuntarahoitus antoi nuorille mahdollisuuden kertoa ilmastohuolensa kuntapäättäjille kirjoittamalla ilmastopoliittisia odotuksiaan ja vaatimuksiaan koti- ja asuinkunnilleen. Visuaalinen ja suora tapa viestiä innoitti jakamaan valtavan määrän ideoita sekä fyysisellä seinällä että sosiaalisessa mediassa.

– Nuorilla on valtava määrä ideoita ja potentiaalia pohtia vaikeita kysymyksiä, kun siihen annetaan tilaa ja alusta. Ilmastoseinä herätti keskustelua sekä toimi vaikuttamisen ja vuoropuhelun kimmokkeena. Yksittäisistä odotuksista ja toiveista syntyi nopeasti seinällä dialoginen ketju, jossa osoitettiin tukea, kehitettiin ideoita eteenpäin ja haastettiin toisia. Oli ilo huomata, miten perinteisesti mollisävytteinen ilmastokeskustelu sai tapahtumassa uusia sävyjä: tapahtuman ilmapiiri oli motivoiva ja ratkaisukeskeinen, ja esiin nousi paljon konkreettisia mahdollisuuksia toiminnan uudistamiseen, kertoo Kuntarahoituksen yhteiskuntavastuun parissa työskentelevä Eeva Toivonen.

Nuorten odotukset kuntapäättäjiltä vaihtelivat laidasta laitaan. Toiveita esitettiin niin hiilineutraaliuudesta, kasvisruoasta kuin kierrätysmahdollisuuksista. Monenkirjavia toiveita yhdistää yksi seikka:

– Monet ehdotukset vaikuttivat helposti toteutettavilta. Jäin itse usean ratkaisuehdotuksen kohdalla miettimään, miksei näin jo toimita, jatkaa Toivonen.

Ratkaisuja etsitään kuntien vaikuttajien kanssa

Ilmastoseinälle kirjoitetut odotukset eivät kulu musteen mukana, sillä jatkosuunnitelmat ovat jo selvillä. Kuntarahoitus koostaa nuorten odotuksista yhteenvedon sekä etsii keskeisiin esiin nouseviin teemoihin kuntapäätöksentekoon soveltuvia ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden ja kuntien vaikuttajien kanssa. Tietylle kunnalle osoitetut odotukset toimitetaan suoraan kunnan johdolle.

Vaikka edessä oleva tie on pitkä, valoi tapahtuma uutta uskoa sukupolvien välisen yhteistyön voimaan.

– Parasta tapahtumassa oli yhteishenki. Kaikki etsivät yhteisiä ratkaisuja, eikä keskusteluissa sorruttu turhaan vastakkainasetteluun tai syvennetty ikäluokkien välistä kuilua. Näistä nuorista on kasvamassa paremman huomisen tekijöitä, ja kannustankin heitä seuraamaan kutsumustaan ilmastoasioiden parissa, summaa Toivonen.

Kevään 2019 mittaan Huomisen tekijät -lehden verkko- ja printtiversioissa avataan nuorten ilmastokokouksessa esiin nousseita teemoja. Ratkaisuja ehdotusten nopeampaan käyttöönottoon kunnissa etsitään yhdessä virkamiesten, päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.