Kaikki ajankohtaiset

Varainhankinta

|

Pohjoismaiset liikkeeseenlaskijat päivittivät vihreiden bondien raportointisuosituksiaan

Raportin kansikuva: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.

Kuntarahoitus on yhdessä muiden pohjoismaisten julkisen sektorin liikkeellelaskijoiden kanssa päivittänyt vihreiden bondien pohjoismaista raportointisuositusta. Ensimmäinen versio suosituksesta julkaistiin lokakuussa 2017.

Position Paper on Green Bonds Impact Reporting on kymmenen pohjoismaisen julkisen sektorin liikkeeseenlaskijan yhteinen suositus, ja se muodostaa pohjan vihreiden bondien hankkeiden ympäristöhyötyjen arvioinnille. Tuore päivitys sisältää selkeytyksiä ja uusia suosituksia ilmastoon liittyvien riskien ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportoimiseen. Lisäksi kannanotto tarjoaa ehdotuksia kahdeksan eri projektikategorian indikaattoreiksi. Ehdotukset pohjautuvat ICMA:n (International Capital Market Association) Green Bond Principles -viitekehykseen sekä usean kehityspankin antamiin raportointisuosituksiin.

Vastuullinen rahoitus on noussut keskusteluihin myös EU-tasolla Euroopan komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman myötä. Myös pohjoismaiset liikkeellelaskijat odottavat kiinnostuksen vihreiden bondien vaikutusraportteja kohtaan kasvavan entisestään. Ryhmä haluaa siksi antaa panoksensa alan käytäntöjen kehittämiseen.

– Tämän suosituksen kautta haluamme varmistaa läpinäkyvyyden ja tasalaatuisen raportoinnin pohjoismaisilla vihreiden bondien markkinoilla. Harmonisoidun ja korkeatasoisen metodologian luominen ympäristövaikutusten raportoinnille on sijoittajille tärkeää, sanoo Antti Kontio, joka vastaa Kuntarahoituksen varainhankinnasta ja yhteiskuntavastuusta. 

Samalla kun vaikutusraportoinnin harmonisointi lisää pohjoismaisen vihreiden bondien markkinan läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta, se myös nostaa raportoinnin tasoa ja vertailtavuutta kautta linjan. Pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden ryhmä toivoo, että suositukset toimivat apuna myös muiden maiden yksityisen sektorin liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajayhteisölle.

Suositukset luonut pohjoismainen ryhmä koostuu Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin julkisen sektorin vihreiden bondien liikkeeseenlaskijoista. Ryhmään kuuluu pohjoismaisia julkishallinnon rahoittajia kuten Kuntarahoitus, norjalainen Kommunalbanken, ruotsalaiset Kommuninvest ja Swedish Export Credit Corporation (SEK) sekä seitsemän ruotsalaista kuntaa tai paikallista liikkeellelaskijaa. Ryhmän työskentelyssä apuna ovat olleet lisäksi CICERO (Center for International Climate Research), SEB, Crédit Agricole CIB ja kansainvälinen sijoittajayhteisö.

Lisätietoja:

Antti Kontio, Kuntarahoitus
osastonjohtaja, varainhankinta ja yhteiskuntavastuu
puh. 050 3700 285