Kuntarahoituksen miljardin dollarin viitelainalla kova kysyntä

Kuntarahoitus Oyj laski keskiviikkona 14.5.2014 liikkeeseen miljardin Yhdysvaltain dollarin viitelainan, joka saavutti erittäin suuren kysynnän kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Merkintöjen yhteismäärä kasvoi yli yhden miljardin dollarin jo ensimmäisen tunnin aikana. Viitelaina hinnoiteltiin keskiviikkona aamupäivällä merkintäkirjan ollessa lähes 2,5-kertaisesti ylimerkitty.

Sijoittajille maksettavaksi kuponkikoroksi määräytyi 1,75 prosenttia tuottoprosentin ollessa 1,832. Hinnoittelu vastaa Yhdysvaltain koronvaihtosopimuskorkoa lisättynä 14:llä korkopisteellä (+0,14 %-yksikköä). Vahvan sijoittajakysynnän ansiosta hintaa pystyttiin kiristämään prosessin aikana kahdella korkopisteellä. Lopullinen hinta on erittäin kilpailukykyinen myös eurooppalaisessa vertailussa, sillä se on esimerkiksi vain neljä korkopistettä yli EIP:n 12.5.2014 liikkeeseen laskeman vastaavan viitelainan hinnan.

Viitelainan pääjärjestäjinä toimivat Barclays, Credit Suisse, Daiwa Capital Markets ja Royal Bank of Canada Capital Markets

Amerikkalaisten sijoittajien osuus kasvoi selvästi

Kyseessä on Kuntarahoituksen kolmas viitelaina, johon myös yhdysvaltalaisilla institutionaalisilla sijoittajilla oli mahdollisuus osallistua. Pohjois- ja Etelä-Amerikan osuus sijoittajakunnasta nousi 50 prosenttiin, joka on selvästi enemmän kuin edellisissä järjestelyissä. Eurooppalaisten sijoittajien osuus järjestelystä oli 37 prosenttia ja aasialaisten 13 prosenttia. Järjestelyyn osallistui yli 50 sijoittajaa ympäri maailman, joista kokonaan uusia sijoittajia oli 15.

Keskuspankit ja viralliset instituutiot olivat edelleen merkittävin sijoittajaryhmä lähes 60 prosentin osuudella. Pankkien ja varainhoitajien osuus viitelainasta oli noin 40 prosenttia.

Kuntarahoituksen varainhankintatarve vuodelle 2014 on noin 7 miljardia euroa, josta tämän järjestelyn jälkeen on täytetty yli puolet. Viime vuosien aikana Kuntarahoitus on lisännyt julkisten viitelainojen osuutta koko varainhankinnasta.

”Vahva sijoittajakysyntä ja kilpailukykyinen hinnoittelu ylittivät kaikki asettamamme tavoitteet. Erinomainen lopputulos kertoo, että määrätietoinen työmme julkisilla viitelainamarkkinoilla kantaa tulosta. Luottamus Suomen kuntasektoriin sijoituskohteena on edelleen vahva kansainvälisillä lainamarkkinoilla. Sijoittajakuntamme kattaa käytännössä koko maailman, mikä lisää varmuutta kilpailukykyisen rahoituksen saatavuudesta myös tulevaisuudessa. Tämä auttaa meitä jatkossa toteuttamaan perustehtäväämme eli turvaamaan Suomen kuntasektorin ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoitusta kaikissa markkinatilanteissa kilpailukykyisesti”, kertoo Kuntarahoituksen varatoimitusjohtaja Esa Kallio.

Lisätietoja

Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, puhelin 050 3377 953 050 3377 953

Joakim Holmström, varainhankinnan osastonjohtaja, 050 4443 638 050 4443 638