Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Sijoitussalkkusovelluksen käyttöliittymä uudistuu

Kuvassa hymyilee Kuntarahoituksen digitaalisten palveluiden asiantuntija Jaakko Suhonen.

Kuntarahoituksen digitaalisten palveluiden sijoitussalkkusovelluksen käyttöliittymä uudistuu. Tämä tekee raportoinnista entistäkin sujuvampaa ja lisää automaatiota tapahtumien tallentamisessa. Sovelluksen avulla varallisuuden kehitystä voi seurata reaaliaikaisesti.

Haastattelimme digitaalisten palveluiden asiantuntijaa Jaakko Suhosta: mistä sovelluksessa oikein on kyse ja mikä muuttuu?

Jaakko, mikä on sijoitussalkkusovellus?

”Kuntarahoituksen sijoitussalkkusovellus on palvelu kuntien sijoitusten hallintaan. Sillä voidaan hoitaa kunnan omia sijoituksia, eli esimerkiksi varanhoitajien hoidossa olevia tai lahjoituksena saatuja varoja. Palvelun avulla käyttäjä voi seurata ja raportoida sijoitussalkkunsa kehitystä. Tarjoamme palvelua asiakkaillemme yhteistyössä suomalaisen FA Solutionsin kanssa.”

Miten sovellusta käytetään?

”Sovellus on osa Kuntarahoituksen digitaalisia palveluita ja sitä käytetään samoilla käyttäjätunnuksilla kuin muitakin palveluitamme: lainasalkku-, talousennuste-, ja kassaennustesovellusta. Digitaaliset palvelumme eivät vaadi asennuksia, vaan niitä käytetään samassa pilvipalvelussa.”

Millaisille käyttäjille sijoitussalkkusovellus sopii?

”Sovellus sopii kaikenkokoisille asiakkaillemme, joilla on sijoituksia. Sovellus mahdollistaa transaktioiden automatisoinnin, mutta myös täysin manuaalisen käytön riippuen asiakkaan omista tavoitteista. Toisin sanottuna: jos on tarve itse seurata varallisuutensa kehitystä, silloin on myös tarve tälle palvelulle. Hinnoittelu riippuu hallinnoitavan varallisuuden määrästä.”

Millaisiin sijoitustenhallinnan tarpeisiin palvelu vastaa?

”Sovellus mahdollistaa varallisuuden kehityksen reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin. Sovelluksen avulla voidaan vertailla ja yhteismitallistaa eri sijoitussalkkujen keskinäistä suoriutumista. Jos asiakkaalla on salkkuja useammilla varainhoitajilla ja lisäksi itse hoidettuja sijoituksia, nämä saadaan palvelun avulla vertailukelpoisiksi keskenään. Sovellus myös tekee mahdolliset varainhoitajien vaihdot turvallisemmiksi käyttäjän omistaessa kaiken historiatiedon. Sieltä saadaan myös kirjanpitoaineistot, mikä on ollut useille asiakkaillemme tärkein syy ottaa sovellus käyttöön.”

Miten käyttöönotto tapahtuu?

”Käyttöönotto on asiakkaalle vaivaton, sillä se tapahtuu Kuntarahoituksen toimesta. Asiakkaan tehtäväksi jää pyytää ja toimittaa sijoituksistaan sovitun ajankohdan mukaiset positiot ja tapahtumat. Koulutamme käyttäjät lisäämään tulevat tapahtumat käyttöönottokoulutuksessa, ja meiltä saa veloituksetta tukea käyttöön myös jatkossa.”

Miten sovelluksen käyttöliittymä on uudistunut?

”Uudessa versiossa on kehittyneempi tapahtumien tallennus sekä mahdollisuus lisätä automaatiota. Olemme myös laajentaneet raporttikirjastoa, josta varmasti löytyy sopiva raporttimalli vaativimpiinkin tarpeisiin.”

Miksi käyttöliittymä päätettiin päivittää?

”Kehitämme palveluitamme jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella. Tulevaisuudelta kannalta tärkein uudistus löytyy kuitenkin konepellin alta: jatkopäivitykset pystytään tekemään nopeammin ja yksinkertaisemmin, mikä on valtava etu niin meille kuin käyttäjillekin.”

Sijoitussalkkusovellus

– Sijoitustenhallinta yhdessä tai useammassa paikassa
– Sijoitusinstrumentit, kuten osakkeet, ETF:t, joukkovelkakirjalainat, osakeoptiot sekä transaktioiden seuranta
– Yhtiötapahtumat ja niiden vaikutukset salkkuun
– Raportointi positioista, transaktioista, arvonkehityksestä, tuotoista ja siirtyvistä koroista
– Sijoituskirjanpidon tilit ja kirjauskäytännöt määritettävissä asiakaskohtaisesti
– Hinnoittelu riippuu sijoitussalkun koosta

Lue lisää