Kaikki ajankohtaiset

Vastuullisuus

|

Suomella on edellytykset vastuullisen rahoituksen edelläkävijäksi

Suomella on edellytykset vastuullisen rahoituksen edelläkävijäksi | Kuntarahoitus

– Vastuullinen rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen ovat nopeasti vahvistuvia maailmanlaajuisia trendejä, joilla voidaan merkittävällä tavalla ohjata rahoitettavien hankkeiden toteutustapaa ympäristön kannalta kestävämmiksi. Rahoituksen kerrannaisvaikutukset voivat olla valtavan suuria, sanoo vastuullisten bondien markkinan avauksessa kelloa soittanut Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Kuntarahoitus oli ensimmäinen suomalainen ympäristöhankkeisiin korvamerkittyjen vihreiden bondien liikkeeseenlaskija. Suomessa on edelleenkin vain kaksi vihreiden bondien liikkeeseenlaskijaa, mutta uuden markkinapaikan avaaminen on merkki siitä, että tilanne on muuttumassa.

– Olisi tärkeää saada Suomeen syntymään vahva vastuullisen rahoituksen keskittymä. Ennen kaikkea se kannustaisi innovatiivisiin ympäristöinvestointeihin ja mahdollistaisi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta se myös vahvistaisi Suomen brändiä vastuullisena sijoituskohteena kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, Kallio sanoo.

Kuntarahoituksen tavoitteena on kehittää vastuullisten tuotteiden valikoimaa jatkossakin. Ympäristöinvestointeihin suunnattujen vihreiden bondien lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia myös yhteiskunnallisesti vaikuttavien bondien liikkeeseenlaskemiseen.

Vihreä rahoitus on ollut menestys

Kuntarahoituksen julkisesti liikkeeseenlaskemat vihreät bondit ovat olleet erittäin kysyttyjä ja ylimerkitty nopeasti – vuoden 2017 syksyllä liikkeeseenlaskettu 500 miljoonan euron bondi oli yhtiön tähän asti kysytyin joukkovelkakirjalaina. Se pystyttiin siksi hinnoittelemaan erittäin hyvälle tasolle, ja lainan hinnoittelu on kehittynyt hyvin myös jälkimarkkinoilla.

Vuonna 2016 Kuntarahoituksen asiakkaiden ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen lanseerattu vihreä rahoitus on ollut menestys: rahoitusta on kahden vuoden aikana myönnetty yli miljardin euron arvosta.

Kuntasektorilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Investoinnit ovat usein mittakaavaltaan isoja ja niillä on laaja yhteiskunnallinen vaikutus. Kuntarahoitus haluaa osaltaan kannustaa kuntia kestäviin ja ympäristöystävällisiin valintoihin tarjoamalla vihreää rahoitusta muuta rahoitusta edullisemmin. Vihreä rahoitus voi olla lainaa tai leasingrahoitusta.

Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen viitekehyksessä on määritelty ne ympäristöinvestointien osa-alueet, joihin edullisempaa vihreää rahoitusta voidaan myöntää. Tällaisia ovat uusiutuva energia, julkinen liikenne, kestävä rakentaminen, vedenpuhdistus ja jätevesien käsittely, energiatehokkuus, jätteenkäsittely sekä ympäristönhallinta ja luonnonsuojelu.

Nasdaq Helsingin vastuullisten bondien markkinan avauksessa mukana olivat vihreän rahoituksen saajista Länsimetron, Tampereen Raitiotien, Hämeenlinnan kaupungin, Mikkelin kaupungin sekä Lahden Asuntojen edustajat.

Lisätietoja:

Esa Kallio, toimitusjohtaja, puh. 050 337 7953
Antti Kontio, osastojohtaja, varainhankinta ja yhteiskuntavastuu, puh. 050 3700 285
Soili Helminen, viestintäpäällikkö, puh. 0400 204 853