Talousennustesovellus tukee kuntia talouden suunnittelussa

Kuntarahoituksen digitaaliset palvelut ovat ratkaisu rahoituksen hallintaan ja talouden suunnitteluun. Talousennustesovelluksen avulla kunnat ja kuntayhtymät voivat tarkastella taloutensa kehitystä sekä erilaisten skenaarioiden vaikutusta tunnuslukuihin. Haastattelimme palvelun kehityksessä ja käyttökoulutuksissa mukana ollutta Janne Karausta Kuntarahoituksen tytäryhtiöstä Inspirasta: mistä talousennustesovelluksessa oikein on kyse?

Janne, kerro mikä on talousennustesovellus?

”Talousennustesovelluksen avulla kunnat pystyvät suunnittelemaan taloutensa tulevaisuutta sekä havainnoimaan erilaisten toimenpiteiden vaikutusta siihen. Sovelluksen avulla talouden näkymiä voidaan tarkastella esimerkiksi 5, 10 tai jopa 30 vuoden päähän. Myös investointien tai sote-uudistuksen vaikutuksia on helppo visualisoida sovelluksessa.”

”Talousennustesovellus on tärkeä työväline myös Talous tulevaisuudessa –työpajoissa, joissa kunnat pureutuvat taloutensa nykytilaan ja sen kehitysmahdollisuuksiin asiantuntijoidemme johdolla. Työpajoissa luodaan toimintasuunnitelma kunnan tavoitteiden saavuttamiseksi analysoimalla talouden tilannekuva, laatimalla ennuste talouden kehityksestä sekä kartoittamalla ratkaisuvaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi.”

Miksi Kuntarahoitus alkoi tarjota sovellusta?

”Asiakkaillamme oli tarve kunnan talouden suunnittelun tuelle. Havainnollinen viestintäkeino investointien vaikutuksista kunnantalouteen puuttui. Aloitimme talouden mallinnuksilla Excelissä, joiden suuren suosion myötä aloimme kartoittamaan yksinkertaisempaa ja laajempaa mahdollisuutta tarjota työkalua asiakkaillemme. Lopulta päädyimme kehittämään oman sovelluksen jo silloin suositun lainasalkkusovelluksemme rinnalle.”

Miten sovellusta käytetään?

”Sovellusta on helppo käyttää. Se on osa Kuntarahoituksen digitaalisia palveluita ja sitä käytetään samoilla käyttäjätunnuksilla kuin muitakin sovelluksia: lainasalkku-, sijoitussalkku-, ja kassaennustesovellusta. Digitaaliset palvelumme eivät vaadi asennuksia, vaan niitä käytetään samassa pilvipalvelussa. Sovelluksen tulevaisuutta koskevista taustaoletuksista suurin osa tulee automaattisesti julkisista lähteistä, joten asiakkaan tehtäväksi jää vain tulevaisuuden skenaarioiden luominen. Me autamme tarvittaessa.”

Millaisille organisaatioille talousennustesovellus sopii?

”Talousennustesovellus sopii kaikille kunnille ja kuntayhtymille koosta riippumatta. Sovellus on toivotettu tervetulleeksi erityisesti kunnissa, joissa talousresurssit ovat vähäisemmät. Toisaalta myös isompien kaupunkien kohdalla sovelluksen visuaalinen esitystapa on saanut kiitosta johtamisen vaatimusten kasvaessa ja päättäjien odottaessa yhä tarkempaa tietoa kunnan talouden tulevaisuudesta.”

Millaisiin tarpeisiin se vastaa?

”Sovelluksen avulla talouden suunnittelu sujuu ammattimaisemmin. Sovellus antaa selkeän näkymän kunnan talouden kehittymisestä. Skenaariotyöskentelyssä avataan eri vaihtoehtoja tulevaisuuden näkymistä vastuullisen taloussuunnittelun tueksi. Esimerkiksi tilanteissa, joissa kunnan tulot jäisivät ennustettua vähäisemmiksi tai vastaavasti kulut ylittäisivät budjetoidun, pystymme havainnollistamaan skenaarioiden vaikutukset kunnan talouteen sekä auttamaan tulevien investointien järkevöittämisessä. Sovelluksesta löytyvät myös kaikki yleisimmät talouden tunnusluvut emokunnan tasolla sekä myös kriisikuntakriteerit. Tunnuslukujen kehitystä voidaan helposti tarkastella ja raportoida visuaalisten kuvaajien avulla.”

Miten käyttöönotto tapahtuu?

”Käyttöönotto useimmiten tapahtuu yhdessä tapaamisessa Kuntarahoituksen asiantuntijoiden johdolla. Tapaamisen kesto riippuu palveluun tallennettavan tiedon määrästä. Käyttöönottoa ennen Kuntarahoitus on lisännyt sovellukseen jo edellisvuosien tilinpäätökset. Käyttöönottopäivässä käydään läpi erilaisten skenaarioiden luominen, kuvaajien käyttöä ja muokkaamista omiin tarpeisiin sopiviksi sekä autetaan asiakasta hyödyntämään ennusteita omassa raportoinnissaan. Usein käyttöönoton yhteydessä esitämme päättäjille yhdessä kunnan edustajien kanssa luodun näkymän kunnan talouden tulevaisuudesta.”

Miten sovellusta kehitetään?

”Asiakaspalaute on tärkeässä roolissa tulevien kehityskohteiden pohdinnassa. Seuraavaksi olemme tutkimassa mahdollisuutta laajentaa sovelluksen käyttöä myös konserniyhtiöiden talouden suunnitteluun sekä pohdimme muutamien pienempien palvelun käyttöä helpottavien yksityiskohtien lisäämistä. Esimerkiksi mahdollisuutta suurempien kuluerien erittelyyn on toivottu.”

Talousennustesovellus

  • Visuaaliset analyysit kunnan talouden tilasta
  • Eri skenaarioiden ja investointien vaikutus kunnan tunnuslukuihin
  • Kunnan tilanteen vertailu muihin kuntiin tai valittuihin vertailuryhmiin