Tampereen ratikka rakentuu vihreällä rahoituksella

Tampereen Ratikka on kaupungin seuratuin hanke. Valmistuessaan raitiotie paitsi tehostaa joukkoliikennettä, se myös tiivistää kaupunkirakennetta ja uudistaa alati kehittyvän kaupungin imagoa.

Tampere investoi ilmastoystävälliseen kehitykseen monella tavalla. Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kaupunki nostaa veden laatutasoa uuden, tiukkojen päästörajoitusten puitteissa rakennetun keskuspuhdistamon avulla. Tampereen Kanneksi ristitty, ratapihan päälle kohoava uusi kaupunginosa puolestaan tehostaa tiheään rakennetun kantakaupungin tilankäyttöä entisestään.

Hankkeille on asetettu sekä taloudellisia että toiminnallisia tavoitteita, joiden kautta Tampere pyrkii vastaamaan kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin. Hankkeet myös lisäävät kansainvälisten sijoitusmarkkinoiden mielenkiintoa kasvavaa kaupunkia kohtaan.

Kuntarahoitus on mukana tukemassa nopeasti kehittyvää Tamperetta. Tampereen Ratikka on osin rahoitettu Kuntarahoituksen myöntämällä vihreällä rahoituksella.