Tiedote osakkeenomistajille: Kuntarahoituksen osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään – kirjaamishakemusten toimittaminen yhtiölle

Kuntarahoituksen varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2023 yhtiön osakkeiden liittämisestä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen pyritään toteuttamaan yksinkertaistetulla mallilla osakeyhtiölain määräajoista poiketen, koska kaikki osakkeenomistajat ovat yhtiön tiedossa ja tavoitettavissa.  

Osakkeenomistajan tehtävät arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseksi  

Osakkeenomistajille on lokakuussa lähetetty pyyntö toimittaa kirjaamishakemus yhtiölle 31.12.2023 mennessä. Mikäli ette ole saaneet pyyntöä kirjaamishakemuksen toimittamiseksi, olettehan viipymättä yhteydessä legal@kuntarahoitus.fi. Kirjaamishakemuksen perusteella asiamiespankkina toimiva OP huolehtii arvo-osuuksien kirjaamisesta. Yksinkertaistetun toteuttamismallin takia kirjaamishakemuksessa osakkeenomistaja antaa myös suostumuksensa osakeyhtiölain mukaisista arvo-osuusjärjestelmään liittyvistä määräajoista ja tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuuksista poikkeamiseen. Hakemukset tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen legal@kuntarahoitus.fi tai postitse osoitteeseen Kuntarahoitus / Lakiasiat, PL 744, 00101 Helsinki. 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen edellyttää, että jokaisella osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Huolehdittehan siis arvo-osuustilien avaamisesta hyvissä ajoin ennen kirjaamishakemusten toimittamista. Arvo-osuustiliin yhdistetään hoitotili, jolle muun muassa osingot maksetaan. Varmistattehan omalta tilinhoitajalta tarkemmat menettelyohjeet ja vaadittavat asiakirjat arvo-osuustilin avaamiseksi.

Huom. osakkeiden omistuksissa ei saa tapahtua muutoksia kirjaamishakemusten toimittamisen jälkeen ennen arvo-osuusjärjestelmään kirjausta. Olettehan viipymättä yhteydessä yhtiöön, mikäli teillä on tiedossa osakkeiden omistuksiin liittyviä muutoksia. Arvo-osuusjärjestelmään liittymisen jälkeen tapahtuvissa omistajanvaihdoksissa luovutuksen saajan tai luovuttajan on ilmoitettava osakkeiden luovutuksesta luovuttajan tilinhoitajalle ja esitettävä saantoasiakirjat kirjauksen tekemiseksi arvo-osuusjärjestelmään.  

Pantatut osakkeet 

Mikäli olette pantanneet omistamianne yhtiön osakkeita, ilmoittaisitteko siitä viipymättä Kuntarahoitukselle. Pantinhaltijan tulee huolehtia pantattujen osakkeiden kirjaamisesta osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Toimitamme pyynnöstä erikseen pantattuja osakkeita koskevan kirjaamishakemuksen.  

Alustava aikataulu  

Siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään pyritään toteuttamaan alkuvuoden 2024 aikana. Kuntarahoituksen hallitus päättää ilmoittautumisajasta, jonka aikana asiamiespankkina toimiva OP huolehtii arvo-osuuksien kirjaamisesta osakkeenomistajien toimittamien kirjaamishakemusten perusteella. Ilmoittautumisaika rekisteröidään kaupparekisteriin ja sen päätyttyä osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.  

Siirtymisen aikatauluun vaikuttaa Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevat hakemukset kadonneiden väliaikaistodistusten kuolettamiseksi. Ennen käräjäoikeuden päätöksiä väliaikaistodistusten kuolettamisesta Kuntarahoitus ei voi liittää osakkeita arvo-osuusjärjestelmään. Päätöksiä odotetaan aikaisintaan tammikuun jälkimmäisellä puoliskolla.  

Lisätietoa kirjaamishakemusten toimittamisesta tai arvo-osuusjärjestelmään liittymisestä saatte osoitteesta legal@kuntarahoitus.fi tai puhelimitse numerosta 0504925561 / Laura Riikonen, Legal Counsel.