Tiedote Kuntarahoituksen osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

Kuntarahoituksen varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2023 yhtiön osakkeiden liittämisestä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen pyritään toteuttamaan yksinkertaistetulla mallilla osakeyhtiölain määräajoista poiketen, koska kaikki osakkeenomistajat ovat yhtiön tiedossa ja tavoitettavissa. Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään edellyttää osakkeenomistajilta jäljempänä kuvattuja aktiivisia toimenpiteitä.

Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen edellyttää Kuntarahoituksen osakkeista annettujen väliaikaistodistusten mitätöintiä, tai mikäli väliaikaistodistukset ovat kadonneet, niiden kuolettamista käräjäoikeuden päätöksellä.

Osa väliaikaistodistuksista on yhtiön säilytyksissä ja niistä on tehty säilytyssopimukset. Kuntarahoituksen hallitus tulee mitätöimään kaikki yhtiön säilytyksessä olevat väliaikaistodistukset, ja säilytyssopimukset päätetään, eli yhtiö irtisanoo säilytyssopimukset.

Niihin osakkeenomistajiin, joilla on väliaikaistodistuksia omassa säilytyksessään, on oltu erikseen yhteydessä ja pyydetty väliaikaistodistusten toimittamista yhtiölle. Yhtiölle toimitetut väliaikaistodistukset mitätöidään ja kadonneet väliaikaistodistukset kuoletetaan. Kuntarahoitus pyrkii huolehtimaan kaikkien kadonneiden väliaikaistodistusten kuolettamisesta yhdellä hakemuksella, joten mikäli osakkeenomistaja ei ole vielä ilmoittanut omassa säilytyksessä olevista ja kadonneista väliaikaistodistuksista yhtiölle, pyydämme tekemään sen viipymättä sekä toimittamaan yhtiölle valtakirjan kuolettamisprosessin hoitamiseksi käräjäoikeudessa.

Väliaikaistodistusten kuolettamisprosessi kestää käräjäoikeudessa arviolta viisi kuukautta. Hakemus on tarkoitus toimittaa käräjäoikeudelle viimeistään kesäkuun aikana. Alkusyksyn aikana tulemme keräämään osakkeenomistajilta suostumuksen arvo-osuusjärjestelmään siirtymiselle sekä kirjaamishakemukset osakkeenomistajien osakkeiden kirjaamiseksi arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeenomistajille lähetetään valmiit pohjat molemmista asiakirjoista. Huom. osakkeiden omistuksissa ei saa tapahtua muutoksia kirjaamishakemusten toimittamisen jälkeen ennen arvo-osuusjärjestelmään kirjausta.

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen edellyttää, että jokaisella osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Huolehdittehan siis arvo-osuustilien avaamisesta hyvissä ajoin ennen kirjaamishakemusten toimittamista.

Kun väliaikaistodistukset on mitätöity tai kuoletettu, ja osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle suostumukset ja kirjaamishakemukset, päättää Kuntarahoituksen hallitus ilmoittautumisajasta, jonka kuluessa osakkeenomistajien omistukset kirjataan arvo-osuustileille kirjaamishakemusten perusteella. Ilmoittautumisaika rekisteröidään kaupparekisteriin ja sen päätyttyä yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Muistilista osakkeenomistajille

  1. Mikäli osakkeenomistajalla on väliaikaistodistuksia omassa säilytyksessä, toimitattehan alkuperäiskappaleet viipymättä yhtiölle. Mikäli ette ole varma, ovatko väliaikaistodistukset yhtiön säilytyksessä, olettehan viipymättä yhteydessä yhtiöön. Mikäli säilytyksessänne olevat väliaikaistodistukset ovat kadonneet, tulee yhtiölle toimittaa valtakirja, jotta yhtiö voi huolehtia kuolettamisprosessista puolestanne.
  2. Huolehdittehan arvo-osuustilin avaamisesta, jos sellaista ei ole jo valmiina.
  3. Yhtiö lähettää alkusyksystä osakkeenomistajille pyynnön toimittaa suostumukset ja kirjaamishakemukset. Toimitattehan pyydetyt asiakirjat yhtiölle asetettujen määräaikojen puitteissa.

Lisätietoa arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä ja tästä tiedotteesta saa sähköpostitse osoitteesta legal@munifin.fi tai puhelimitse 0504925561 / Laura Riikonen.