Vastuullisen sijoittamisen viitekehys kokoaa yhteen likviditeettisijoitustemme vastuullisuuden periaatteet

Juuri julkaisemamme vastuullisen sijoittamisen viitekehys kiteyttää sijoitustoimintamme vastuullisuuden periaatteet, prosessit ja vastuut avoimesti yksiin kansiin.

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Tarjoamallamme rahoituksella mahdollistamme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden ja kehityksen.

– Olemme aktiivinen ja kansainvälisesti tunnustettu vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija, jonka rahoituksella rakennetaan ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista. Nyt julkaistu viitekehys konkretisoi läpinäkyvästi myös sijoitustoimintamme vastuullisuuden periaatteet ja vahvistaa entisestään asemaamme vastuullisena toimijana, kertoo yksikönjohtaja Pasi Heikkilä Treasury ja pääomamarkkinapalveluista.

Julkaisemamme viitekehys määrittelee kolme pääperiaatetta vastuulliselle likviditeetinhallinnalle vastuullisuuspolitiikkaamme pohjautuen. Ensimmäinen periaate on sijoituskohteiden seulonta, jossa sijoituskohteiden valintakriteerinä on niiden ESG-arvo, jonka on portfoliotasolla ylitettävä markkinoiden vastaava keskimääräinen viitearvo. Toiseksi poissuljemme sijoituskohteet, jotka eivät ole vastuullisuusperiaatteidemme mukaisia. Kolmantena sijoitamme tietyn osuuden erityisen vastuullisiin sijoituskohteisiin, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

– Vastuullisuutemme jatkuva kehittäminen on strategiamme pääperiaatteita. Vastuullisen sijoittamisen viitekehyksen julkaiseminen on yksi näkyvä osoitus tästä pitkäjänteisestä työstä. Sen avulla lisäämme avoimuutta ja edistämme vastuullista sijoittamista toimialallamme. Seuraavaksi keskitymme sijoituksiemme ESG-riskien hallinnan kehittämiseen, kertoo Kuntarahoituksen vastuullisuuspäällikkö Kalle Kinnunen.

Tutustu vastuullisen sijoittamisen viitekehykseemme täällä.

Lue myös: Overview of sustainability results in liquidity portfolio June 2021.

Lisätietoja

Pasi Heikkilä, yksikönjohtaja, Treasury ja pääomamarkkinapalvelut
050 328 8837

Kalle Kinnunen, vastuullisuuspäällikkö, Varainhankinta ja vastuullisuus
0400 489 425