Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Vihreän siirtymän rahoituksen loppuraportti: vihreä siirtymä vaatii mittavia investointeja, mutta luo myös mahdollisuuksia

Ilmakuva vehreästä asuinalueesta

Valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä työryhmä aloitti toimintansa vuoden alussa muodostaakseen kokonaisnäkemyksen vihreän siirtymän rahoituksesta sekä rahoituksen keinoista vauhdittaa siirtymää ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Työryhmän arvion mukaan Venäjän hyökkäyssodan eskaloima geopoliittinen muutos on nopeuttanut vihreää siirtymää ja fossiilitaloudesta irtautumisen tarvetta.  

Raportissa kuvataan avaintavoitteet ja ratkaisuehdotuksia vihreän siirtymän rahoittamisen kehittämiseksi sekä arvioidaan investointitarpeiden suuruutta. Lisäksi raportissa käsitellään eri toimijoiden roolia vihreän siirtymän rahoituksessa sekä kestävyysnäkökohtien huomioimista rahoitusmarkkinoilla. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa perjantaina 9. joulukuuta valtiovarainministeri Annika Saarikolle, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalolle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle. 

Työryhmä muodostui julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijoista. Kuntarahoituksen varainhankinnasta ja vastuullisuudesta vastaava Antti Kontio oli mukana työryhmässä. 

–On ollut hienoa olla mukana tässä kansallisen tason tärkeässä työryhmässä. Työn lopputuloksena vihreän siirtymän kannalta keskeiset edustajat ovat muodostaneet näkemyksen kehittämistarpeista ja suosituksista, Kontio kertoo. 

Raportin mukaan vihreä siirtymä luo Suomelle myös mahdollisuuksia. Vihreä siirtymä luo kysyntää ympäri maailmaa suomalaiselle osaamiselle sekä kestäville ratkaisuille ja innovaatioille. 

–Asiakkaidemme eli kuntien ja valtiontukeman asuntotuotannon merkitys vihreässä siirtymässä on valtava. Meidän tehtävämme Kuntarahoituksessa on tukea asiakkaidemme tärkeää työtä kaikin mahdollisin tavoin: rahoittamalla vihreää siirtymää sekä tuomalla esiin asiakkaidemme innovatiivisia kestäviä ratkaisuja, jotta yhteinen hiilineutraalisuustavoitteemme toteutuisi vuonna 2035, Kontio sanoo. 

Tutustu loppuraporttiin tästä. 

Lisätietoja 

Antti Kontio 

Head of Funding and Sustainability 

050 3700 285