Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Viitekorkouudistuksella on vaikutuksia pankkien välisiin korkoihin

Kuvapari, jossa toisessa kuvassa näkyy Parkanon koulun sisäänkäynti ja värikäs seinä ja toisessa kuvassa poika pelaa koripalloa liikuntasalissa.

Viitekorkouudistus pähkinänkuoressa


Viitekorkouudistus on maailmanlaajuinen hanke, jolla pyritään joko uudistamaan viitekorkojen laskentatapaa tai korvaamaan viitekorot uusilla, vakaammilla vaihtoehtoisilla viitekoroilla. Uudistus koskee pankkien välisiä korkoja eli IBOR-viitekorkoja (Interbank Offered Rate) ja sillä on merkittävä vaikutus rahoitusmarkkinoihin.


Esimerkkejä IBOR-viitekoroista ovat:

  • EONIA (EUR)
  • EURIBOR (EUR)
  • LIBOR (GBP, USD, CHF, EUR, JPY)

Kaupankäynti pankkien välisillä markkinoilla on vähentynyt ja IBOR-viitekorkojen määräytyminen perustuu pitkälti pankkien ilmoittamiin noteerauksiin. Todellisten transaktioiden puuttuminen on luonut mahdollisuuden korkojen manipulointiin, johon esim. LIBOR-viitekorkoja noteeraavat paneelipankit syyllistyivät jo 2010-luvun alussa. Tämä loi tarpeen ottaa käyttöön vakaammat ja läpinäkyvämmät viitekorot, jotka niin pitkälti kuin mahdollista perustuvat pankkien ilmoittamien noteerausten sijaan toteutuneisiin transaktioihin.

EU:n vertailuarvoasetus, jota alettiin pääosin soveltaa vuonna 2018, sääntelee viitekorkojen hallinnointia, tietolähteitä ja käyttöä. Asetuksella pyritään varmistamaan viitekorkojen määritystavan tarkkuus, vakaus sekä koskemattomuus. Jos olemassa olevan viitekoron määritystavan muuttamisen ei katsota olevan mahdollista, vertailuarvoasetuksen vaatimusten täyttämiseksi tulisi ottaa käyttöön uusi, vakaampi viitekorko.

Uudistuksen seurauksena yllä mainituista viitekoroista EONIA-koron sekä LIBOR-korkojen noteeraus tulee päättymään ja ne korvataan uusilla vakaammilla viitekoroilla. EURIBOR-viitekoron määritysmenetelmää on parannettu. Uudistettu EURIBOR täyttää viitearvoasetuksen vaatimukset ja sen noteeraus tulee jatkumaan.

Viitekorkouudistus Kuntarahoituksen näkökulmasta


Kuntarahoitus kerää markkinoilta varoja lainattavaksi asiakkailleen. Osa näistä varainhankinnan sopimuksista on sidoksissa poistuviin LIBOR-viitekorkoihin. Kuntarahoitus on jo pitkään valmistautunut viitekorkouudistukseen muuttamalla sopimuksiaan sekä kehittämällä järjestelmävalmiuksiaan, jotta uudistus sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Miten tämä vaikuttaa Kuntarahoituksen asiakkaisiin?

Tällä hetkellä viitekorkouudistuksella ei ole tunnistettu olevan vaikutusta Kuntarahoituksen ja sen asiakkaiden välisiin rahoitussopimuksiin. Kuntarahoituksen ja asiakkaiden välisissä rahoitussopimuksissa käytetään EURIBOR-viitekorkoa, joka täyttää EU:n vertailuarvoasetuksen vaatimukset ja jonka noteeraus tulee jatkumaan toistaiseksi.

Seuraamme uudistuksen etenemistä ja olemme asiakkaisiin yhteydessä, mikäli uutta tiedotettavaa tulee tai voimassa oleviin rahoitussopimuksiin tulisi tehdä muutoksia.

Lisätietoja:

Jukka Leppänen

Yksikönjohtaja, Asiakassuhteet

jukka.leppanen@kuntarahoitus.fi, puh. 050 591 0934