Kaikki ajankohtaiset

Digitaaliset palvelut

|

Vinkkejä tulevaisuuden koulun rakentamiseen

Kuvituskuva, jossa on harppi ja muita kouluvälineitä ja teksti "Huomisen koulua rakentamassa".

Miltä näyttäisi koulu, joka suunnitellaan ja rakennetaan kokonaan puhtaalta pöydältä? Mitä kaikkea prosessissa tulee ottaa huomioon? Opetusinnovaatioiden levittämistä varten perustettu HundrED-yritys on seurannut Hämeenlinnassa käynnissä olevaa kunnianhimoista uuden koulun rakennusprosessia syksystä 2016 alkaen. Rakennusprosessi kuvataan aina suunnitteluvaiheesta valmistusvaiheeseen.

Mukana hankkeessa ovat uutta Nummikeskusta rakentava Hämeenlinnan kaupunki, Finnish Education Group, Kuntarahoitus, YIT, WSP Finland, LINJA ARKKITEHDIT OY, Caverion, Qroom ja HundrED. Projektin tavoitteena on kerätä yhteen tärkeimmät havainnot koulujen suunnittelu- ja rakennusprosessista.

Koulujen rakentaminen on uusien haasteiden edessä, sillä käsitys oppimisesta ja opetustyön luonteesta on muuttunut. Uudenlaiset opetusmenetelmät ja työskentelytavat edellyttävät oppilaitosten fyysiseltä ympäristöltä ja tiloilta uudistumista. Myös jatkuvasti kehittyvä teknologia asettaa omat haasteensa toimitiloille. Osana hanketta on nyt syntynyt opas, joka antaa vinkkejä uusien opetusmenetelmien vaatimuksiin vastaavien tilojen suunnittelusta, kilpailuttamisesta ja rahoitusvaihtoehdoista.

Opas on tarkoitettu ennen kaikkea kaupunkien ja kuntien eri toimialojen päättäjille, joilla on keskeinen rooli uusien koulurakennushankkeiden ohjaamisessa ja suunnittelussa. Iso osa ohjeista on hyödyllisiä myös muunlaisten rakennushankkeiden vastuuhenkilöille.