Kuntarahoituksen periaatteena on toimia luotettavasti ja vastuullisesti kaikissa toiminnoissaan sekä asiakas-, yhteistyökumppani-, työ- ja muissa suhteissa. Eettisten periaatteiden tarkoituksena on viestiä Kuntarahoituksen henkilöstölle eettiset toimintaohjeet. Nämä periaatteet koskevat koko henkilöstöä ja niitä tulee noudattaa kaikessa toiminnassa.

Lainsäädännön ja hallinnollisten määräysten sekä sisäisten politiikkojen ja työohjeiden noudattamisen lisäksi Kuntarahoituksen johdolta ja työntekijöiltä odotetaan rehellisyyttä, asianmukaista taitoa ja huolellisuutta.

Ota yhteyttä

Lisätietoja eettisistä periaatteistamme