Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2012

Lataa vuoden 2012 tilinpäätöstiedote kuntarahoitus-tilinpaatostiedote-2012-3.pdf

Kuntarahoitus-konsernin liikevoitto oli vuonna 2012 138,6 miljoonaa euroa (2011: 65,3 miljoonaa euroa).
Kasvua edelliseen vuoteen oli 112 %.

Korkokate kasvoi 51 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 142,4 miljoonaa euroa (2011: 94,2 miljoonaa euroa).

Taseen loppusumma oli 25 560 miljoonaa euroa (2011: 23 842 miljoonaa euroa). Tase kasvoi 7 % edellisen vuoden loppuun verrattuna.

Ota yhteyttä

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteestamme