Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

Lataa vuoden 2019 tilinpäätöstiedote Kuntarahoitus_Tilinpaatostiedote_2019_v9_SECURE_FINAL.pdf

Kuntarahoitus-konsernin liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia oli 186 miljoonaa euroa (190 miljoonaa euroa) ja se laski edellisestä vuodesta 2,1 %.

Konsernin korkokate parani hieman ollen 240 miljoonaa euroa (236 miljoonaa euroa). Kulut kasvoivat ennakoidusti ja ne olivat 60 miljoonaa euroa (49 miljoonaa euroa, +22,8 %).

Ota yhteyttä

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteestamme