Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Lataa vuoden 2023 tilinpäätöstiedote Kuntarahoitus_Tilinpaatostiedote_2023.pdf

Kuntarahoitus-konsernin vuoden 2023 liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia kasvoi 3,2 % 176 miljoonaan euroon (170 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Korkokate kasvoi lähinnä lyhyiden markkinakorkojen nousun seurauksena 7,5 % 259 miljoonaan euroon (241 miljoonaa euroa). Kulujen kasvu hidasti tuloksen kasvua.

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteestamme