Kuntarahoitus-konserni julkaisee puolivuosittain Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaisen konsernin riski- ja vakavaraisuustietojen julkistamista koskevan selvityksen (Pilari III, Pillar III).

Selvitys on saatavilla vain englanninkielisenä. Ennen vuotta 2018 Pilari III -raportit julkaistiin kerran vuodessa.

Ota yhteyttä

Lisätietoja raportoinnistamme