Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreä vaikutusraportti 2022 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Kuntarahoitus päivitti vuonna 2022 vihreän rahoituksen viitekehyksensä, minkä yhteydessä päätimme arvioida hankkeet omien asiantuntijoiden voimin sekä liittää hankekriteereihin myös EU-taksonomian vaatimuksia. Uskomme tämän lisäävän asiakkaidemme ymmärrystä niistä tavoitteista, joihin EU pyrkii rahoitusmarkkinoiden avulla osana ilmastopolitiikkaansa.

3,3

mrd €

Vihreän rahoituksen määrä taseessa

104 739

tCO₂

Vältetyt/vähennetyt päästöt vuodessa

263

kpl

Vihreiden hankkeiden lukumäärä

39 215

MWh

Energiansäästö vuodessa

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Vuoden loppuun mennessä olemme sitoutuneet rahoittamaan vihreitä hankkeita 3,9 miljardilla eurolla ja olemme edelleen tavoittelemallamme kasvu-uralla. Siitä kuuluu kiitos ennen kaikkea sitoutuneille asiakkaillemme, jotka ovat rohkeina edelläkävijöinä valinneet ennakkoluulottomuuden vanhojen keinojen sijaan.”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Vuoden loppuun mennessä olemme sitoutuneet rahoittamaan vihreitä hankkeita 3,9 miljardilla eurolla ja olemme edelleen tavoittelemallamme kasvu-uralla. Siitä kuuluu kiitos ennen kaikkea sitoutuneille asiakkaillemme, jotka ovat rohkeina edelläkävijöinä valinneet ennakkoluulottomuuden vanhojen keinojen sijaan.”

Vihreän rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista