Vihreän rahoituksen kysyntä kasvoi vuonna 2023 merkittävästi. Ympäristöön liittyvien tavoitteiden lisäksi kestäviin ratkaisuihin kannustavat koko ajan voimakkaammin taloudelliset tekijät. Vihreän rahoituksemme kysyntä nousi vuonna 2023 ennätyslukemiin. Myönsimme vihreää rahoitusta yhteensä noin 170 hankkeelle, joista lähes sata oli asuntosektorin asiakkaidemme investointeja.

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vihreä vaikutusraportti kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

4,8

mrd €

Vihreän rahoituksen määrä taseessa

81 366

tCO₂

Vältetyt/vähennetyt päästöt vuodessa

411

kpl

Vihreiden hankkeiden lukumäärä

51 736

MWh

Energiansäästö vuodessa

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Olen seurannut ilolla asuntotuotannon asiakkaidemme kunnianhimon kasvua. Asiakkaamme rakentavat yhä useammin A-energialuokan asuintaloja. He vaativat kumppaneiltaan energiatehokkaita ratkaisuja ja monipuolista kestävää rakentamista ja tekevät ennakkoluulottomia kokeiluja niin materiaali-, energia- kuin kierrätysratkaisuissa. (…) Ratkaisut on toteutettu kustannustehokkaasti ja rakennuksen koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset huomioiden.”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Olen seurannut ilolla asuntotuotannon asiakkaidemme kunnianhimon kasvua. Asiakkaamme rakentavat yhä useammin A-energialuokan asuintaloja. He vaativat kumppaneiltaan energiatehokkaita ratkaisuja ja monipuolista kestävää rakentamista ja tekevät ennakkoluulottomia kokeiluja niin materiaali-, energia- kuin kierrätysratkaisuissa. (…) Ratkaisut on toteutettu kustannustehokkaasti ja rakennuksen koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset huomioiden.”

Vihreän rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

"Vuonna 2023 onnistuimme tehostamaan arviointiprosessia ja tekemään kriteereistä aiempaa selkeämpiä asiakkaille – tämä on näkynyt myös ennätyksellisenä vuotena. Suurin syy kaiken taustalla on kuitenkin asiakkaidemme oma työ ja kunnianhimo sekä pikkuhiljaa lisääntyvät yhteiset pelisäännöt markkinoilla."
Mikko Noronen, vastuullisuuspäällikkö.

Mikko Noronen

Vastuullisuuspäällikkö

Vihreän rahoituksen jakauma euroina (%)

Ota yhteyttä

Lisätietoja vihreästä vaikutusraportista