Yhteiskunnallisten hankkeiden määrä kasvoi yli 40 prosentilla vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. Ymmärryksen kertyminen sekä sidosryhmien odotukset lisäävät kestävän rahoituksemme kysyntää.

Hyväksyimme rahoituksen piiriin 34 hanketta, joista suurin osa on hyvinvointihankkeita ja erityisryhmille suunnattuja asuntoja. Olemme siis hyvällä tiellä kohti tavoitettamme.

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella rahoituksella voidaan rahoittaa investointeja, joilla on laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämä vaikutusraportti kokoaa yhteen rahoittamiemme yhteiskunnallisten hankkeiden vaikutukset.

2,2

mrd €

Yhteiskunnallisen rahoituksen määrä taseessa

3,1

mrd

Käyttäjien ja potilaskäyntien lukumäärä rahoitetuissa hyvinvointialan hankkeissa

123

kpl

Yhteiskunnallisten hankkeiden lukumäärä

4 488

Rahoitettujen erityisryhmäasuntojen määrä

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Yhteiskunnallisen rahoituksen painottamat kestävän kehityksen periaatteet eivät ainoastaan ohjaa investointien ja rahoituksen suuntaa, vaan muovaavat maailmaa kohti tasapainoista ja kestävää tulevaisuutta, joka ei jätä ketään yksin.”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Yhteiskunnallisen rahoituksen painottamat kestävän kehityksen periaatteet eivät ainoastaan ohjaa investointien ja rahoituksen suuntaa, vaan muovaavat maailmaa kohti tasapainoista ja kestävää tulevaisuutta, joka ei jätä ketään yksin.”

Yhteiskunnallisen rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

"Yhteiskunnallisella rahoituksella parannetaan tai ylläpidetään hyvinvointivaltion palveluiden saatavuutta."
Mikko Noronen, vastuullisuuspäällikkö.

Mikko Noronen

Vastuullisuuspäällikkö

Yhteiskunnallisen rahoituksen jakauma euroina (%)

Ota yhteyttä

Lisätietoja yhteiskunnallisesta vaikutusraportista