Sijoitusneuvonnan pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Kuntarahoitus ei ota huomioon sijoituspäätösten mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan.

Kuntarahoituksen asiakkailleen tarjoama sijoitusneuvonta liittyy yksinomaan sellaisiin korkojohdannaissopimuksiin, joita Kuntarahoitus voi toteuttaa asiakkailleen. Näihin johdannaissopimuksiin ei liity kestävyystekijöihin liittyviä piirteitä. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan asetuksen (EU) 2019/2088 mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Korkojohdannaissopimuksissa asiakkaan ja Kuntarahoituksen toisilleen maksamien suoritusten määrä perustuu markkinakorkoihin eikä suoritusten määrä ole sidoksissa kestävyystekijöihin. Koska kestävyystekijät eivät näin ollen ole merkityksellisiä Kuntarahoituksen tarjoamien korkojohdannaissopimusten yhteydessä, Kuntarahoitus ei arvioi asiakkailleen tarjoamien johdannaissopimusten mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Kuntarahoitus ei myöskään huomioi sijoituspäätösten mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan.  Kuntarahoitus noudattaa kuitenkin kaikessa toiminnassaan ja kaikkia palveluita tarjotessaan vastuullisuutta koskevia periaatteitaan. Nämä periaatteet kuvataan Kuntarahoituksen Vastuullisuuspolitiikassa, joka käsittelee myös kestävyystekijöihin liittyviä asioita.