Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

EKP antoi Kuntarahoitukselle luvan luokitella osakkeensa CET1-instrumenteiksi

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
4.5.2016 klo 11.30

EKP antoi Kuntarahoitukselle luvan luokitella osakkeensa CET1-instrumenteiksi

Kuntarahoituksen varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2016, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan poistamalla siitä yhtiön oikeus omien osakkeiden lunastamiseen, jotta osakkeet täyttävät Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 (nk. vakavaraisuusasetus) vaatimukset ydinpääomainstrumenteille (CET1). Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Kuntarahoitus haki Euroopan keskuspankin hyväksynnän sille, että yhtiön osakkeet voidaan yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen lukea yhtiön ydinpääomaan (CET1). Euroopan keskuspankki antoi 3.5.2016 antamassaan päätöksessä Kuntarahoitukselle luvan luokitella yhtiön osakkeet ydinpääomainstrumenteiksi (CET1).


KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
 
Mari Tyster
johtaja, hallinto ja lakiasiat
puh. 050 3686 860

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.