Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on asettanut Kuntarahoitukselle omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismäärää koskevan vaatimuksen

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
6.4.2021 klo 17.00

EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on asettanut Kuntarahoitukselle omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismäärää koskevan vaatimuksen  

Kuntarahoitus Oyj:n kriisinratkaisuviranomaisena toimiva EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on asettanut Kuntarahoitukselle omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismäärää koskevan vaatimuksen (MREL-vaade), joka on suuruudeltaan 10,25 % kokonaisriskin määrästä ja 3,00 % vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytetystä vastuiden kokonaismäärästä. MREL-vaade perustuu siihen, että SRB:n päätöksellä Kuntarahoitusta koskee yksinkertaistettu kriisinratkaisustrategia. 

MREL-vaade tulee voimaan 1.1.2024. Kuntarahoituksen tulee 1.1.2022 alkaen täyttää täysimääräisesti lopullisen MREL-vaateen taso.

Kuntarahoituksen omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen yhteismäärä ylittää selvästi Kuntarahoitukselle asetetun vähimmäisvaatimuksen.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:                             

Harri Luhtala
johtaja, Talous
puh. 050 592 9454

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 44 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi