Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitukselle asetettu järjestelmäriskipuskuri säilyy ennallaan (1,5 %)

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.6.2019 klo 13.30

Kuntarahoitukselle asetettu järjestelmäriskipuskuri säilyy ennallaan (1,5 %)

Finanssivalvonta on 28.6.2019 tekemällään päätöksellään pitänyt ennallaan Kuntarahoitusta koskevan rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri). Ydinpääomalla (CET1) katettava järjestelmäriskipuskurivaatimus on 1,5 %. Päätös tulee voimaan 1.7.2020.

Kuntarahoitus täyttää selvästi kaikki sille asetetut pääomavaatimukset.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Harri Luhtala
johtaja, talous
puh. 050 592 9454


Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on yli 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi