Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen O-SII-lisäpääomavaatimus muuttuu

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.12.2017 16.30

Kuntarahoituksen O-SII-lisäpääomavaatimus muuttuu 

Finanssivalvonta on kokouksessaan 21.12.2017 asettanut Kuntarahoitus Oyj:lle Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävänä luottolaitoksena (O-SII) yhden prosentin (1 %) lisäpääomavaatimuksen, joka tulee voimaan 1.7.2018.

Kuntarahoitus täyttää selvästi kaikki sille asetetut pääomavaatimukset, mukaan lukien tämän O-SII-lisäpääomavaatimuksen. Tällä hetkellä voimassa oleva O-SII-lisäpääomavaatimus vaatimus Kuntarahoitukselle on 0,5 %.

Muutos perustuu Finanssivalvonnan laatimaan, Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n voimassa olevan ohjeen mukaiseen luokitukseen, jonka perustana ovat 30.6.2017 raportoidut, Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuoden 2017 tammikuun rakennemuutoksen jälkeiset, valvottavatiedot.

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio
Vt. toimitusjohtaja
puh. 050 3377 953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 34 miljardia euroa.  Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Yhtiö turvaa kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon kilpailukykyisen rahoituksen kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.