Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen vakavaraisuus ylittää moninkertaisesti EKP:n asettaman uuden minimivaatimustason

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
1.12.2016 klo 13.30

Kuntarahoituksen vakavaraisuus ylittää moninkertaisesti EKP:n asettaman uuden minimivaatimustason

Euroopan Keskuspankki (EKP) on asettanut valvonnassaan oleville rahoituslaitoksille uudet ydinpääomaa (CET1) koskevat lisäpääomavaatimukset, jotka tulevat voimaan 1.1.2017.

Osana SREP-prosessiin (Supervisory review and evaluation process) kuuluvaa vuosittaista arviota EKP asetti Kuntarahoitukselle uuden ydinpääomaa koskevan 1,5 prosentin lisäpääomavaatimuksen (P2R) sekä ohjeluontoisen 4,2 prosentin lisäpääomavaatimuksen (P2G).

Huomioiden jo voimassa olevat pääomavaatimukset, Kuntarahoitukselle asetettu uusi ydinpääoman minimitaso on 13,2 prosenttia. Yhtiö täyttää tämän vaatimuksen moninkertaisesti. Kesäkuun lopussa 2016 Kuntarahoitus-konsernin CET1-vakavaraisuus oli 45,33 prosenttia ja emoyhtiön 45,49 prosenttia.

Jatkuva SREP-prosessi on osa EKP:n pankkivalvontaa. Pankkivalvonnan tavoitteena on varmistaa rahoituslaitosten riskienhallinnanmenetelmien laatu sekä pääomien ja likviditeetin riittävyys.

KUNTARAHOITUS OYJ

Marjo Tomminen
Johtaja, talous
Puh. 050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 36 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.