Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron lisäykset kahteen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
16.5.2023 klo 10.00

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron lisäykset kahteen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 17.5.2023 liikkeeseen 100 miljoonan euron lisäyksen 25.1.2022 liikkeeseen laskettuun viitelainaan ja 100 miljoonan euron lisäyksen 21.4.2021 liikkeeseen laskettuun viitelainaan. Liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 45 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite ja lainojen lopulliset ehdot ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.munifin.fi/investor-relations.

Kuntarahoitus on hakenut viitelainojen lisäysten ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 17.5.2023. Alkuperäiset viitelainat ja niiden kanssa vaihtokelpoiset joukkovelkakirjat on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

100 miljoonan euron lisäys  

Lisäyksen jälkeen viitelainan koko on 1,4 miljardia euroa. Lainan eräpäivä on 25.2.2032. Lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 0,25 %.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii J.P. Morgan SE.

100 miljoonan euron lisäys

Lisäyksen jälkeen lainan koko on 1,2 miljardia euroa. Lainan eräpäivä on 21.4.2028 ja sille maksetaan vuosittaista korkoa 0,0 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii J.P. Morgan SE.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:                              

Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 050 444 3638

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on lähes 48 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet sekä niiden määräysvallassa olevat yhteisöt ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt ja kohteet. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.