Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 2,1 miljardin Norjan kruunun lisäyksen joukkovelkakirjalainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
15.1.2021 klo 10.45

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 2,1 miljardin Norjan kruunun lisäyksen joukkovelkakirjalainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 18.1.2021 liikkeeseen 2,1 miljardin Norjan kruunun lisäyksen 10.1.2018 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan. Lisäyksen jälkeen joukkovelkakirjalainan koko on neljä miljardia Norjan kruunua. Lainan eräpäivä on 10.1.2025. Lainan vuotuinen korko on kolmen kuukauden Nibor lisättynä 1,25 prosenttiyksiköllä.

Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu yhtiön 40 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite ja sen täydennys ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.munifin.fi/investor-relations/.

Kuntarahoitus tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan lisäyksen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä (London Stock Exchange). Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 18.1.2021. Alkuperäinen joukkovelkakirjalaina ja sen kanssa vaihtoehtoisen joukkovelkakirjalainat on otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Nordea Bank Abp.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
                             
Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 09 6803 5674

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 41 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.