Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen viiden miljoonan euron ja 50 miljoonan Englannin punnan joukkovelkakirjalainat osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
17.3.2021 klo 10.30

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen viiden miljoonan euron ja 50 miljoonan Englannin punnan joukkovelkakirjalainat osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 18.3.2021 liikkeeseen viiden miljoonan euron ja 50 miljoonan Englannin punnan joukkovelkakirjalainat. Lainojen liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 40 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite ja sen täydennys ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.munifin.fi/investor-relations.

Kuntarahoitus on hakenut kummankin joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 18.3.2021.

Viiden miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Lainan eräpäivä on 18.3.2031. Kuntarahoituksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta eräännyttää joukkovelkakirjalaina ennenaikaisesti 18.3.2023. Lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 0,10 %.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Commerzbank AG.

50 miljoonan Englannin punnan joukkovelkakirjalaina

Lainan eräpäivä on 18.3.2024. Lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 0,27 %.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Citigroup Global Markets Europe AG.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja: 
                            

Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 09 6803 5674

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 44 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.