Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Kuntarahoituksella erittäin vahva alkuvuosi

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote 11.8.2015 klo 14
Osavuosikatsaus

Kuntarahoitus Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015
Kuntarahoituksella erittäin vahva alkuvuosi

Kuntarahoituksen alkuvuosi on sujunut hyvin, vaikka toimintaympäristössä oli katsauskauden aikana paljon epävarmuustekijöitä.

Kuntarahoitus on julkistanut tuloksensa vuoden 2015 ensimmäiseltä puolikkaalta. Konsernin liikevoitto oli 78,3 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2014: 63,4 miljoonaa euroa). Kasvua edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna oli 23,6 %.

Korkokate kasvoi 6,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 84,1 miljoonaa euroa (79,0 miljoonaa euroa).

Kuntarahoituksen taseen loppusumma oli 33,69 miljardia euroa (31.12.2014: 30,01 miljardia euroa).

Vakavaraisuus vahvalla tasolla

Pankkisääntelyn lisääntyminen asettaa entistä tiukempia vaatimuksia luottolaitosten vakavaraisuudelle. Kuntarahoitus-konsernin vakavaraisuus pysyi edelleen vahvana: konsernin omat varat olivat kesäkuun lopussa 682,5 miljoonaa euroa (623,1 miljoonaa euroa).

Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin olivat kesäkuun lopussa 31,75 % (33,53 %) ja ensisijainen pääoma suhteessa riskipainotettuihin eriin oli 30,12 % (29,98 %). Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 1,9 % (1,8 %).

Kuntarahoitus hankki tammi-kesäkuussa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta 4,52 miljardia euroa uusia varoja (1.1.-30.6.2014: 4,18 miljardia euroa). Varainhankintaa tehtiin erittäin kilpailukykyisesti. Varainhankinnan kokonaismäärä kasvoi 28,82 miljardiin euroon (31.12.2014: 26,62 miljardia euroa).

Luotonannon kokonaismäärä kasvoi 19,38 miljardiin euroon (19,21 miljardia euroa) ja uusia luottoja nostettiin tammi-kesäkuussa 1,17 miljardia euroa (1.1.-30.6.2014: 1,25 miljardia euroa).

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy Kuntarahoituksen verkkosivuilta osoitteessa www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856

Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953

Johtaja, talous, Marjo Tomminen, puh. 050 386 1764


Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.