Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017: Vahva tulos rahoituksen kiristyneestä kilpailusta huolimatta

Kuntarahoitus Oyj
Puolivuosikatsaus
9.8.2017 klo 15.00

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017: Vahva tulos rahoituksen kiristyneestä kilpailusta huolimatta

Tämä on tiivistelmä Kuntarahoituksen 9.8.2017 julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.kuntarahoitus.fi.

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti:

 • Konsernin korkokate kasvoi 13,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 110,6 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2016: 97,5 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto oli 95,9 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2016: 68,8 miljoonaa euroa). Eroa edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna oli 39,4 %. Tuloskehitys johtuu onnistuneen varainhankinnan ansiosta kasvaneesta korkokatteesta. Tulokseen sisältyy myös käypään arvoon arvostettavien rahoituserien realisoitumattomia arvonmuutoksia yhteensä 7,0 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2016: -8,5 miljoonaa euroa).
 • Taseen loppusumma oli 33 793 miljoonaa euroa (31.12.2016: 34 052 miljoonaa euroa). Tase pieneni 0,8 % vuoden 2016 lopusta.
 • Konsernin vakavaraisuus pysyi edelleen vahvana, omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin olivat kesäkuun lopussa 72,52 % (31.12.2016: 66,89 %) ja ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin oli 51,83 % (31.12.2016: 46,21 %).
 • Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 3,72 % (31.12.2016: 3,54 %).
 • Uusia luottoja nostettiin tammi-kesäkuussa 1 046 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2016: 1 495 miljoonaa euroa). Luotonannon kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan ollen 20 913 miljoonaa euroa (31.12.2016: 20 910 miljoonaa euroa).
 • Ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen vuonna 2016 lanseerattua vihreää rahoitusta oli kesäkuun 2017 loppuun mennessä myönnetty 903 miljoonaa euroa (31.12.2016: 443 miljoonaa euroa).
 • Leasingtoiminnan kanta oli kesäkuun lopussa 349 miljoonaa euroa (31.12.2016: 286 miljoonaa euroa). Kanta kasvoi viime vuoden lopusta 22,0 %.
 • Pitkäaikaista varainhankintaa tehtiin tammi-kesäkuussa 5 411 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2016: 4 249 miljoonaa euroa). Lyhytaikaisia Kuntarahoituksen velkasitoumuksia (ECP) laskettiin liikkeeseen 4 305 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana (1.1. -30.6.2016: 4 431 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä kasvoi 29 272 miljoonaan euroon (31.12.2016: 28 662 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärän kasvu oli 2,1 % vuoden 2016 lopusta.
 • Kokonaislikviditeetti oli kesäkuun lopussa 8 163 miljoonaa euroa (31.12.2016: 7 505 miljoonaa euroa). Määrä kasvoi 8,8 % viime vuoden lopusta.
 • Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspiran liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2016: 1,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto kesäkuun lopussa oli 0,2 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2016: 0,1 miljoonaa euroa).

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio:

”Kuntarahoitus onnistui tammi-kesäkuussa 2017 jälleen parantamaan tulostaan. Myös Suomen talouden tilanne kehittyi vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla positiiviseen suuntaan. Hyvä vire näkyi kuntien ennakoitua paremmassa taloudellisessa tilanteessa alkuvuonna, mikä heijastui hienoisena laskuna Kuntarahoituksen rahoituksen kysynnässä edellisvuoteen verrattuna. Osittain kysynnän heikkenemiseen saattoivat vaikuttaa myös sote- ja maakuntauudistuksen toteutukseen liittyvä epävarmuus sekä kunnanvaltuustojen vaihtumiseen liittyvä siirtymäkausi, joka voi viivästyttää paikoin investointipäätöksiä.

Vuoden 2017 alkupuolikkaalla Kuntarahoituksen vihreä rahoitus eteni vahvassa myötätuulessa kysynnän ylittäessä ennakkoon arvioidun.  Tämän myötä varainhankinnassa saatetaan laskea liikkeeseen uusi vihreä bondi vuoden 2017 jälkimmäisellä puolikkaalla. Kuntien lisäksi myös valtion tukeman asuntotuotannon toimijat löysivät viime vuonna lanseeratun vihreän rahoituksen. Uskomme, että kestävää rakentamista ja energiatehokkuutta edustava asuntotuotanto kasvattaa jatkossa merkittävästi osuuttaan vihreän rahoituksen hankesalkussa.

Rahoituksen hintakilpailu kiristyi alkuvuoden mittaan selvästi. Kuntarahoitus onnistui kuitenkin pitämään markkinajohtajan asemansa molemmissa pääasiakassegmenteissään eli kuntakentässä ja valtion tukemassa asuntotuotannossa.

Kovasta hintakilpailusta huolimatta Kuntarahoituksen tulos kehittyi positiivisesti, ja konsernin liikevoitto nousi tammi-kesäkuussa 95,9 miljoonaan euroon.  Tämä on osoitus siitä, että onnistuimme varainhankinnassamme erinomaisesti.

Epävarmuudesta näyttää tulleen politiikan ja talouden uusi normaali. Kehityspanostusten sekä tehokkaan ja joustavan organisaationsa avulla Kuntarahoitus aikoo pysyä jatkossakin kilpailukykyisenä myös muuttuvissa olosuhteissa. Alkuvuonna organisaatiomme kasvoi merkittävästi ja rekrytoinnit tulevat jatkumaan myös loppuvuoden aikana.”

Konsernin avainluvut

 30.6.201731.12.201630.6.2016
Korkokate (milj. euroa)110,6206,197,5
Liikevoitto (milj. euroa)95,9174,268,8
Uusi luotonanto (milj. euroa)1 0462 9241 495
Uusi varainhankinta (milj. euroa)5 4116 7024 249
Taseen loppusumma (milj. euroa) 33 79334 05235 850
Ydinpääoma (CET1) (milj. euroa)870777727
Ensisijainen pääoma Tier 1 (milj. euroa)1 2181 1241 075
Omat varat yhteensä (milj. euroa)1 2181 1241 075
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin, %51,8346,2145,33
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin, %72,5266,8966,99
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin, %72,5266,8966,99
Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio), %3,723,543,19
Oman pääoman tuotto (ROE), %12,5712,5110,31
Kulu-tuotto-suhde0,190,170,22
Henkilöstö119106107

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953
Johtaja, talous, Marjo Tomminen, puh. 050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 34 miljardia euroa.  Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Yhtiö turvaa kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon kilpailukykyisen rahoituksen kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

LinkedInTwitterFacebookSähköpostiosoite