Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n taloudellinen kalenteri vuonna 2018

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
29.1.2018 klo 15

Kuntarahoitus Oyj:n taloudellinen kalenteri vuonna 2018

Kuntarahoitus Oyj julkistaa tässä pörssitiedotteessa taloudellisen kalenterinsa vuodelle 2018. Kalenteri sisältää Kuntarahoituksen taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat.

Kuntarahoituksen tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 julkaistaan 14.2.2018.

Vuosikertomus vuodelta 2017 julkaistaan 7.3.2018. Samaan aikaan julkaistaan myös yhtiön vakavaraisuustietojen julkistamista koskeva pilari III -selvitys (saatavilla vain englanniksi), selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys.

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2018 julkaistaan 14.8.2018.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2018.

KUNTARAHOITUS OYJ

Marjo Tomminen
Johtaja, talous
Puh. 050 3861 764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 34 miljardia euroa.  Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. 

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi