Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus vahvisti pääomarakennettaan 350 MEUR pääomalainalla – yhtiö täyttää hyvissä ajoin luottolaitossääntelyn vaatimukset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
24.9.2015 klo 17.30

Kuntarahoitus vahvisti pääomarakennettaan 350 MEUR pääomalainalla – yhtiö täyttää hyvissä ajoin luottolaitossääntelyn vaatimukset

Kuntarahoitus Oyj on vahvistanut pääomarakennettaan laskemalla kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla liikkeeseen ensisijaiseen lisäpääomaan luettavan 350 miljoonan euron pääomalainan. Kyseessä on ensisijaiseen lisäpääomaan luettava niin kutsuttu Additional Tier 1 -pääomalaina.

Pääomalaina on eräpäivätön, ja Kuntarahoituksen ensimmäinen takaisinmaksumahdollisuus on 6,5 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta eli vuonna 2022. Lainan kuponkikorko on 4,5 prosenttia, mikä on markkinoiden historian matalin julkisesta AT1-pääomalainasta maksettu korko.

Historiallinen liikkeeseenlasku

Kuntarahoitus on kansainvälisillä markkinoilla ensimmäinen julkisyhteisöomisteinen listatun AT1-pääomalainan liikkeeseenlaskija. Suomessa emissio on ensimmäinen laatuaan.

Standard & Poor’sin lainalle antama BBB+-luottoluokitus on korkein AT1-instrumentille koskaan annettu luokitus.

Kuntarahoituksen AT1-pääomalaina herätti kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien keskuudessa laajaa kiinnostusta, ja se ylimerkittiin lähes kolminkertaisesti. Lainan merkitsijöissä painottuivat erityisesti kotimaiset ja pohjoismaiset sijoittajat.

Asiakkaat hyötyvät kilpailukyvyn varmistamisesta

Kuntarahoitus on jo usean vuoden ajan varautunut kiristyvän sääntelyn kasvattamiin pääomavaatimuksiin toiminnan kannattavuutta parantamalla. Yhtiö jatkaa tätä strategiaa myös jatkossa.

Kuntarahoituksen vakavaraisuus on entuudestaan erinomaisella tasolla, mutta sen vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 1,9 prosenttia. Basel III -säännöstöön perustuva vähimmäisomavaraisuusastevaatimus tulee voimaan vuonna 2018, ja Kuntarahoitus varautuu tällä hetkellä oletettuun kolmen prosentin vaatimukseen. Nyt liikkeeseen lasketun AT1-pääomalainan ansiosta Kuntarahoituksen vähimmäisomavaraisuusaste ylittää tuon vaatimustason. Kaikki muut luottolaitosten vakavaraisuudelle asetettavat vaatimukset Kuntarahoitus täyttää selvästi.

– Tämän transaktion avulla Kuntarahoitus varmistaa toimintaedellytyksensä, kilpailukykynsä ja tehokkaan varainhankinnan kaikissa olosuhteissa, tiukentuvasta sääntelystä huolimatta. Tämä koituu asiakkaidemme hyödyksi, sanoo toimitusjohtaja Pekka Averio.

AT1-pääomalaina listattiin Irlannin pörssissä Dublinissa, ja sen myynnistä vastasi BNP Paribasin, Barclaysin, Goldman Sachs Internationalin ja Nordean muodostama pankkiryhmä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Pekka Averio, toimitusjohtaja
Puh. 0500 406 856

Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, pääomamarkkinat
Puh. 050 3377 953

Marjo Tomminen, johtaja, talous
Puh. 050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.